&#160потенциальная&#160энергия взаємодії&#160зарядов

01.08.2015

Потенційна енергія взаємодії двох точкових зарядів дорівнює

&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 q1 q2

Wп =k&#8212&#8212.

&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 r

Замість того, щоб виводити цю формулу, обчислимо з її допомогою сили взаємодії точкових заряджених тіл; якщо отримаємо закон Кулона, значить вихідна формула вірна. Нехай заряд q2 нерухомий, а заряд q1 переміщається на малу відстань &#916r=r2 -r1. причому r1 » r2 » r, тоді силу можна вважати сталою, а r1 r2 =r 2.

A=F&#916r=-(Wп2 -Wп1 ),

&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 q1 q2 &#160&#160&#160&#160&#160 q1 q2 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 r2 -r1 &#160&#160&#160 q1 q2 &#916r

F&#916r=Wп1 -Wп1 =k&#8212&#8212 — k&#8212&#8212= kq1 q2 &#8212&#8212=k&#8212&#8212&#8212.

&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 &#160&#160&#160 r1 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 r2 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 r1 r2 &#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160&#160 r 2

Скорочуючи на &#916r, отримуємо закон Кулона, значить наведена вище формула потенційної енергії взаємодії точкових зарядів вірна.

Короткий опис статті: потенційна енергія

Джерело:

Також ви можете прочитати