article 282

03.04.2017

Енергозбереження

Енергозбереження — це спрямований комплекс заходів, основною метою якого є скорочення обсягу енергії, споживаної від зовнішніх джерел. А це, в свою чергу, призводить до більш раціонального споживання енергії, причому на всіх етапах її перетворення і використання — від природних енергоресурсів до кінцевого споживача.

Енергозбереження — це дуже великий процес, який включає в себе величезну кількість організаційних, економічних і технічних заходів, взаємозалежних один з одним, причому реалізація їх можлива лише на рівні конкретних об’єктів. Особливою актуальністю відрізняється застосування сучасних інноваційних технологій енергозбереження, які в даний час є одним з найбільш ефективних способів раціоналізації використання енергії.

Впровадження енергозберігаючих технологій повністю обгрунтована не тільки з точки зору безпосереднього скорочення споживання енергетичних ресурсів, але і в економічному плані (значне скорочення накладних витрат), і в екологічному (менше витоків і шкідливих викидів).

Таким чином, раціональне використання енергетичних ресурсів є однією з необхідних умов, що визначають підвищення економічної ефективності в усіх галузях господарювання. Особливо це стосується енергоємних підприємств промислового комплексу і ЖКГ сектора, системи енергопостачання яких часто працюють з недовантаженням, що призводить до значних втрат енергії.

Енергозбереження в будь-якій сфері зводиться по суті до зниження марних втрат енергії. Аналіз втрат у сфері виробництва, розподілу і споживання електроенергії показує, що більша частина втрат — до 90% — доводиться на сферу енергоспоживання, тоді як втрати при передачі електроенергії становлять лише 9-10%. Тому основні зусилля з енергозбереження сконцентровані саме у сфері споживання електроенергії.

Загальний потенціал енергозбереження нашого господарства при повсюдному використанні енергозберігаючого обладнання і відповідних технологій може досягти 50%. Більше 60% цього потенціалу зосереджено у промисловості (особливо в ПЕК) і будівництві, близько 25% — в секторі ЖКГ, приблизно 7% може дати транспорт і 3% — сільське господарство.

Основна роль у збільшенні ефективності використання енергії належить сучасним енергозберігаючим технологіям. Енергозберігаюча технологія — новий або вдосконалений технологічний процес, що характеризується більш високим коефіцієнтом корисного використання паливно енергетичних ресурсів (ПЕР).

На виробництві енергозберігаючі технології найчастіше впроваджуються за допомогою:

 • Загальні технології для багатьох підприємств, пов’язані з використанням енергії (двигуни зі змінною частотою обертання, теплообмінники, стиснене повітря, освітлення, пар, охолодження, сушіння тощо).
 • Більш ефективне виробництво енергії, включаючи сучасні котельні, когенерацію (тепло і електрика), а також тригенерацию (тепло, холод, електрику); заміна старого промислового обладнання на нове, більш ефективне.
 • Альтернативні джерела енергії.

Режим енергозбереження є особливо актуальним для механізмів, які частина часу працюють з зниженою навантаженням — конвеєри, насоси, вентилятори і т.п. Існує чимало пристроїв, які дозволяють досягти зменшення втрат при роботі електрообладнання, основними з яких є конденсаторні установки і частотно-регульовані приводи. Частотно-регульовані електроприводи з вбудованими функціями оптимізації енергоспоживання гнучко змінюють частоти обертання залежно від реального навантаження, що дозволяє заощадити до 30 50% споживаної електроенергії. При цьому найчастіше не потрібна заміна стандартного електродвигуна, що особливо актуально при модернізації виробництв. Такі енергозберігаючі електроприводи та засоби автоматизації можуть бути впроваджені на більшості промислових підприємств і в сфері ЖКГ: від ліфтів та вентиляційних установок до автоматизації підприємств.

Російськими вченими розроблена установка, при роботі якої частина тепла, що йде в трубу після спалювання на виробництві природного газу, що використовується для вироблення додаткової енергії, здатної дати освітлення п’яти шістнадцятиповерхових будинків.

Енергозберігаючі технології в будівництві носять комплексний характер, сюди входить утеплення стін, енергозберігаюча покрівля, енергозберігаючі фарби, склопакети, економічні системи обігріву та охолодження поверхонь.

Одна з найбільш поширених енергозберігаючих технологій з великим потенціалом для поліпшень у сфері будівництва житла — це котельні. Сучасні технології здатні істотно зменшити споживання енергоносіїв, знизити витрати на обслуговування, навіть підвищити ККД. Крім того, заміна котельні часто дозволяє компанії перейти з екологічно брудного і дорогого вугілля або мазуту на більш дешеве і чисте паливо, таке як газ або деревні гранули.

Також дає велику економію, якщо замість окремо стоять центральних теплових пунктів розмістити в будівлі індивідуальний тепловий пункт, оснащений сучасними безшумними насосами, компактними та ефективними пластинчастими теплообмінниками.

При організації вентиляції в будівлі застосовують системи рекуперації (утилізації для повторного використання тепла відпрацьованого повітря і змінної продуктивності приточно витяжних агрегатів в залежності від кількості людей у будівлі. Ці системи дозволяють не витрачати даремно тепло, вироблене людьми, освітлювальними приладами, торговим та офісним обладнанням, і знижують тим самим споживання тепла від зовнішнього джерела — тепломережі або котельні.

Прикладом будинків, які в майбутньому дозволять людині жити в гармонії з природою, в той же час не позбавляючи себе звичного комфорту, є так звані житла нульової енергії (zero energy house) або пасивні будинки (passive house), що об’єднуються загальним терміном «енергоефективні будинки». «Енергоефективним» буде вважатися такий будинок, в якому комфортна температура підтримується взимку без застосування системи опалення, а влітку — без застосування системи кондиціонування.

Щоб будинок був енергоефективним, при його будівництві повинно бути зроблено наступне:

 1. Застосування сучасної теплової ізоляції трубопроводів опалення та гарячого водопостачання.
 2. Індивідуальний джерело теплоенергопостачання (індивідуальна котельня чи джерело когенерації енергії).
 3. Теплові насоси, що використовують тепло землі, тепло витяжного вентиляційного повітря і тепло стічних вод.
 4. Сонячні колектори в системі гарячого водопостачання і в системі охолодження приміщення.
 5. Поквартирні системи опалення з теплолічильниками і з індивідуальним регулюванням теплового режиму приміщень.
 6. Система механічної витяжної вентиляції з індивідуальним регулюванням і утилізацією тепла витяжного повітря.
 7. Поквартирні контролери, що оптимізують споживання тепла на опалення і вентиляцію квартир.
 8. Огороджувальні конструкції з підвищеною теплозахистом і заданими показниками теплостійкості.
 9. Утилізація тепла сонячної радіації в тепловому балансі будівлі на основі оптимального вибору світлопрозорих огороджувальних конструкцій.

10. Пристрої, що використовують розсіяну сонячну радіацію для підвищення освітленості приміщень і зниження енергоспоживання на освітлення.

11. Вибір конструкцій сонцезахисних пристроїв з урахуванням орієнтації і посезонно опроміненості фасадів.

12. Використання тепла зворотної води системи теплопостачання для підлогового опалення у ванних кімнатах.

Система управління теплоэнергоснабжением, мікрокліматом приміщень та інженерним обладнанням будівлі на основі математичної моделі будівлі як єдиної теплоенергетичної системи.

Короткий опис статті: енергозбереження Режим енергозбереження є особливо актуальним для механізмів, які частина часу працюють з зниженою навантаженням — конвеєри, насоси, вентилятори і т.п. Енергозбереження — це спрямований енергії, системи, тепла, тепло, використання, сфері, які, опалення, &ndash, втрат, технологій, особливо, енергозбереження, частина, більше, технології, споживання, енергозберігаючі, будівлі, електроенергії

Джерело: Енергозбереження » Р В Р в Р Р…Р СвЂР  Р†Р ВµРЎР‚сал Р В Р’ВР РЎС™

Також ви можете прочитати