Атомна енергетика та її безпеку

31.07.2015

Основна ідея курсу-подання інформації у вигляді ієрархічного дерева, відгалуження якого містять всі більш детальні і спеціалізовані факти і дані.Поглиблення в більш складні поверхи знань залежить від бажання, рівня підготовки учня і від його професійної орієнтації.У віддалених гілках дерева знань передбачається розмістити довідкові фактичні дані. З іншого боку така організація курсу дає можливості та для подальшого вдосконалення форми представлення знань і для розширення фактографію.

Курс розбитий на 6 тем:

  • Фізичні основи використання ядерної енергії
  • Технічні основи використання ядерної енергії
  • Ядерні реактори
  • Радіаційна безпека
  • Аварії на підприємствах атомної промисловості

які на вступній заставці Курсу іменуються як Фізика,Техніка,Реактори, Радіація,Безпека і Аварії.

В темі «Фізичні основи використання ядерної енергії» розглянуто основні фізичні явища,що дозволяють перетворювати атомну енергію в енергію тепла і електрики-ядерні реакції ділення ядер,розмноження нейтронів і дані основні ідеї контруктивного виконання ядерних реакторів для використання енергії ядер.

В темі «Технічні основи використання ядерної енергії» представлені матеріали по таких основних компонентів ядерного топливого циклу як видобуток і переробка уранових руд,збагачення урану,виробництво палива для реакторів, а також інформація про процеси,що відбуваються в реакторах — вигоряння діляться ізотопів,накопичення радіоактивних продуктів поділу. Саме тут же дано класифікація реакторів та їх відмінні характеристики у зв’язку з областями їх застосування. Обговорюються і останні стадії циклу-транспортування і радіохімічна переробка палива ядерних реакторів,поводження з радіоактивними відходами.

В темі «Ядерні енергетичні системи» обговорюються нагальні проблеми ядерної енергетики-енергетичні потреби людства і необхідність ядерної енергетики,соціальні проблеми ядерної енергетики. Дається опис основних реакторних систем-реакторів з водою під тиском, киплячих,уран-графітових реакторів і реакторів на швидких нейтронах.

Тема » Ядерна енергетика та навколишнє середовище» присвячена питанням радіаційного впливу на людину і навколишнє середовище викидів і скидів ядерних установок, як при нормальній експлуатації установок,так і при аваріях на них,поширення радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, радіаційного ризику.

Тема «Забезпечення безпеки в атомній промисловості» присвячена проблемам і методам забезпечення технічної,ядерної,радіаційної та екологічної безпеки атомних установок.

В темі «Аварії на підприємствах атомної промисловості» дана класифікація станів і аварійних ситуацій на підприємствах,дано опис відомих ядерних катастроф-аварії на американській атомній електростанції TMI-2 і на 4-му блоці Чорнобильської АЕС.

У цілому можна сподіватися,що матеріали курсу відображають сучасний рівень розвитку ядерної науки і техніки,практику використання ядерних реакторів в Росії та будуть корисні при розвитку нових форм дистанційного навчання.

Матеріали курсу відображають досвід багаторічної роботи в Інституті Атомної Енергії ім. І. в. Курчатова упорядника курсу к. т. н Осмачкина Ст. С, члена-кореспондента Академії Промислової Екології.

Передмова технічного редактора:

Дорогий друже!

Ми представляємо Вашій увазі курс «Атомна енергетика та її безпеку». Він реалізований з використанням WWW -технологій і поширюється по мережі Internet .

Якщо Ви вперше зіткнулися з термінами WWW Internet. то рекомендуємо Вам прочитати додаткову інформацію. Для цього клацніть мишкою на це виділене слово: сюди .

У чому відмінність такого підручника від простої книги або будь-якого іншого комп’ютерного курсу?

  • Цей підручник є гіпертекстом з гіперпосиланнями.
  • Такий підручник має високоякісні кольорові ілюстрації.
  • Такий підручник має можливість перевірити свої знання за допомогою інтерактивних тестів і завдань.
  • Як і всі WWW -документи, він безперешкодно поширюється по мережі Internet по всьому світу.
  • Ви завжди зможете роздрукувати цікаві сторінки на Вашому принтері, або отримати файлову копію на комп’ютері.

Використання новітніх інформаційних технологій дозволяє більш активно використовувати науковий та освітній потенціал провідних університетів та інститутів, залучаючи кращих викладачів до створення курсів дистанційного навчання. Дистанційна освіта спрямована на розширення освітньої та інформаційної середовища і дозволяє здійснювати широкомасштабну підготовку та перепідготовку фахівців незалежно від місця проживання.

Короткий опис статті: атомна енергія

Джерело: Атомна енергетика та її безпека

Також ви можете прочитати