ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, первинними джерелами енергії є термічні

12.08.2015

води, Сонце, вітер і речовини які можуть бути джерелами термоядерної
енергії

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

в— ва або природні носії енергії,

потенціал яких достатній для перетворенням

тання в ін. види енергії для піду

наступного целенаправл. використання. Всі

В. е. умовно ділять на первинні і

вторинні. Первинні джерела енергії створені

природними процесами. До них відносяться

викопне пальне (органич. і неор-

ганич.), розщеплюється паливо, терм.

води, енергія Сонця, вітру, річок, морів і

океанів. Вони можуть бути невозобновля-

ющимися і возобновляющимися. До нево-

зобновляющимся относях вугілля, нафта,

газ, горючі сланці, торф і копалини

розщеплюються в-ва — уран, торій;

возобновляющимся — продукти безу

рывной діяльності Сонця та природ

ційних процесів на поверхні Землі: ве

тер, водні ресурси, ростить, продукти.

Практично невичерпними первинними джерелами енергії є термічні води, Сонце, вітер і речовини які можуть бути джерелами термоядерної енергії. Енергетичної галузі. ресурси — природні носії енергії, зрадівши в результаті гео-логич. розвитку Землі і природних процесів. Аналогічно В. е. їх ділять на відновляються і невоэобновляющиеся. Відрізнить, особливість невозобновля-ющихся енергетик, ресурсів — їх високий енергетичної галузі. потенціал і відносить, доступність вилучення. Тому використання ресурсів даної групи досягає 90%, більшу її частину складають горючі копалини в-ва — органич. паливо.

Найбільші енергетичної галузі. ресурси органич. палива зосереджені у вугіллі. Геологич. ресурсів нафти у світі п 20-30 разів менше, ніж вугілля. Її родовища розвідані значно повніше. У світі є також великі запаси т. н. нетрадиц. ресурс нафти, для отримання до-рій потрібні нові технології. До них відносяться бітумінозні піски, нафтоносні сланці, а також вугілля, к-рий може використовуватися як сировина в произ-ве синтетич. нафти. Геологич. ресурси такої нафти в 2-3 рази більше ресурсів тради. нафти. Перспективні джерела видобутку нафти — глибоководні морські і арктич. родовища. Розвідного. запаси урану обмежені. Розширення ресурсів уранових руд та ін ізотопів урану доту вироб-ва теплової енергії сприяє використання на атомних станціях реакторів на швидких нейтронах замість реакторів на теплових нейтронах. Відновляються енергетичної галузі. ресурси здатні щорічно відновлюватися. Одним з видів цих ресурсів є гідроенергія річок, в даний час використовується тільки 16% її світового потенціалу. Інший вид відновлювальних енергетичної галузі. ресурсів — біопаливо. Найбільший енергетичної галузі. ресурс Землі — сонячна енергія. До 43% загальної сонячної радіації перетворюється в теплову енергію з енергетичної галузі. ресурсом близько 2,4 млн Едж в рік, що означає, перевищує розвідного. ресурси органич. і ядерного палива. Косв. видами сонячної енергії є енергія вітру і хвиль і теплота океану. Геотерм, енергетичної галузі. ресурси є низкопотенц. величезні запаси дозволяють вважати їх невичерпними. Сконцентровані вони вздовж изуч. ге-офизич. поясів, що займають близько 10% поверхні Землі. У Росії для теплопостачання багато років працюють геотерм, установки в Ставропольському і Краснодарському краях, Камчатської обл. Для підвищення ступеня вилучення нафти до 40-45% і вище застосовують закачування в нафтовий пласт водяної пари, газів з високою темп-рій і хіміч. реагентів, що знижують в’язкість нафти; для збільшення обсягів видобутку газу — закачування рідин, які витісняють газ, та ін.

Використання ряду первинних джерел енергії стримувалося або складністю перетворення їх енергії в теплову (напр. розщеплюються в-ва), або відносно низьким їх енергетичної галузі. потенціалом, що вимагало великих витрат на отримання теплової енергії необхідного потенціалу (напр. використання сонячної енергії, енергії вітру та ін). Світовий розвиток науково-нроизводств. потенціалу дозволило отримувати теплову енергію з раніше не розробляються первинних І. е ..

Вторинні джерела енергії — в-ва, які мають енергетичної галузі. потенціалом і є побічними продуктами діяльності людини. До них відносяться отработ. горючі органич, в-ва, гір. відходи, гарячий отработ. теплоносій (газ, вода, пар),нагріті вентиляц. викиди, відходи с.-г. вир-ва і ін.

Короткий опис статті: нові джерела енергії

Джерело: ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, первинними джерелами енергії є термічні
води, Сонце, вітер і речовини які можуть бути джерелами термоядерної
енергії

Також ви можете прочитати