ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

03.04.2017

Джерелами енергії, у тому числі і теплової, можуть служити речовини, енергетичний потенціал яких достатній для подальшого перетворення їх енергії в інші її види з метою подальшого цілеспрямованого використання. Енергетичний потенціал речовин є параметром, що дозволяє оцінити принципову можливість і доцільність їх використання як джерел енергії, і виражається в одиницях енергії: джоулях (Дж) або кіловат (теплових)- годинах кВт (тепл.) -ч .

Всі джерела енергії умовно ділять на первинні і вторинні (рис. 1.1). Первинними джерелами енергії називають речовини, енергетичний потенціал яких є наслідком природних процесів і не залежить від діяльності людини. До первинних джерел енергії належать: горючі копалини і розщеплюються речовини, нагріті до високої температури води надр Землі (термальні води), Сонце, вітер, ріки, моря, океани та ін Вторинними джерелами енергії називають речовини, що володіють певним енергетичним потенціалом і є побічними продуктами діяльності людини; наприклад, відпрацьовані горючі органічні речовини, міські відходи, гарячий відпрацьований теплоносій промислових виробництв (газ, вода, пар), нагріті вентиляційні викиди, відходи сільськогосподарського виробництва та ін

ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Первинні джерела енергії умовно поділяють на невозобновляющиеся, відновляються і невичерпні. До невозобновляющимся первинним джерелам енергії відносять горючі копалини речовини: вугілля, нафта, газ, сланець, торф і викопні речовини розщеплюються: уран і торій. До возобновляющимся первинним джерелам енергії відносять всі можливі джерела енергії, які є продуктами безперервної діяльності Сонця та природних процесів на поверхні Землі: вітер, водні ресурси, океан, рослинні продукти біологічної діяльності на Землі (деревину та інші рослинні речовини), а також і Сонце. До практично невичерпним первинним джерелам енергії відносять термальні води Землі і речовини, які можуть бути джерелами одержання термоядерної енергії.

Ресурси первинних джерел енергії на Землі оцінюються загальними запасами кожного джерела і його енергетичним потенціалом, тобто кількістю енергії, яка може бути виділена з одиниці його маси. Чим вище енергетичний потенціал речовини, тим вища ефективність його використання як первинного джерела енергії і, як правило, тим більшого поширення воно отримало при виробництві енергії. Так, наприклад, нафта має енергетичний потенціал, рівний 40 000-43 000 МДж на 1 т маси, а природний і попутний гази — від 47 210 до 50 650 МДж на 1 т маси, що в поєднанні з їх відносно невисокою вартістю видобутку зробило можливим їх швидке поширення в 1960-1970-х роках як первинних джерел теплової енергії.

Використання ряду первинних джерел енергії до останнього часу стримувалося або складністю технології перетворення їх енергії в теплову енергію (наприклад, розщеплюються речовини), або відносно низьким енергетичним потенціалом первинного джерела енергії, що вимагає великих витрат на отримання теплової енергії потрібного потенціалу (наприклад, використання сонячної енергії, енергії вітру та ін). Розвиток промисловості й науково-виробничого потенціалу країн світу призвело до створення і реалізації процесів виробництва теплової енергії з раніше неразрабатывавшихся первинних джерел енергії, у тому числі до створення атомних станцій теплопостачання, сонячних генераторів теплоти для теплопостачання будівель, теплогенераторів на геотермальної енергії.

Короткий опис статті: джерела теплової енергії Довідково-інформаційний сайт щодо інженерного обладнання будинків і споруд.

Джерело: ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Також ви можете прочитати