Екологія та атомна енергія

02.08.2015

« Програма діяльності

Державної корпорації

з атомної енергії «Росатом»

на довгостроковий період (2009 — 2015 роки) «

Генеральна схема розміщення об’єктів електроенергетики до 2020 року

Програма спрямована на досягнення стратегічних цілей атомної галузі Російської Федерації, покликаних забезпечити:

 • геополітичні інтереси Російської Федерації і підтримання її ядерного щита на кількісному і тактико-технічному рівні, що гарантує проведення політики ядерного стримування;
 • енергонезалежність і гарантоване енергопостачання населення та економіки країни при безумовному виконанні норм ядерної та радіаційної безпеки при використанні атомної енергії;
 • створення компанії, яка об’єднує організації атомного енергопромислового комплексу, здатної стати домінуючим учасником світового ринку ядерних технологій;
 • інноваційний розвиток галузі, включаючи розробку ядерних реакторних установок нового покоління і технологію замкнутого паливного циклу.

Досягнення поставлених цілей здійснюється шляхом розширеного відтворення продукції атомної галузі Російської Федерації на основі розвитку ядерного збройового, атомного енергопромислового та науково-технічного комплексів, а також комплексу по забезпеченню ядерної і радіаційної безпеки, збереження єдності технологічних ланцюжків на базі інноваційного розвитку, підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції та послуг, удосконалення механізму державного управління використанням атомної енергії.

У зв’язку з цим Програма передбачає :

 • виконання в повному обсязі завдань, установлених державною програмою озброєння, державним оборонним замовленням, федеральними цільовими програмами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації в галузі ядерного стримування;
 • забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки при використанні атомної енергії, вдосконалення системи державних гарантій безпеки при використанні атомної енергії;
 • створення державних систем поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, виведення об’єктів використання атомної енергії з експлуатації, включаючи рішення накопичених і відкладених проблем;
 • забезпечення інноваційного розвитку атомного енергопромислового комплексу, спрямованого на зміцнення позицій російських організацій на світовому ринку ядерних матеріалів, обладнання і технологій;
 • комплексний розвиток наукового потенціалу галузі, що забезпечує розширення фундаментальних і прикладних досліджень, розроблення технології замикання ядерного паливного циклу, розробку проектів ядерних енергоустановок нового покоління і створення стендової бази для їх апробації, розширення сфери застосування ядерних технологій в різних галузях економіки і медицини;
 • створення високоефективної системи управління атомною галуззю Російської Федерації.

Програма здійснюється в 2009 — 2015 роках.

Заходи Програми згруповані по наступним основними напрямками діяльності Держкорпорації «Росатом» :

 • напрям 1 «Забезпечення стабільного функціонування та розвитку ядерного збройового комплексу»;
 • напрям 2 «Забезпечення безпечної експлуатації об’єктів використання атомної енергії та виконання норм ядерної та радіаційної безпеки»;
 • напрям 3 «Розвиток атомного енергопромислового комплексу Росії»;
 • напрямок 4 «Забезпечення інноваційного розвитку громадянського сектора атомної галузі Російської Федерації»;
 • напрямок 5 «Здійснення державних повноважень у сфері управління використанням атомної енергії, реалізація соціальної та кадрової політики в організаціях і на підприємствах Держкорпорації «Росатом».

Заходи по напрямку 3 «Розвиток атомного енергопромислового комплексу Росії» включають заходи, передбачені федеральної цільової програмою «Розвиток атомного енергопромислового комплексу Росії на 2007 — 2010 роки і на перспективу до 2015 року», а також заходи, що виконуються організаціями атомного енергопромислового комплексу по розвитку потужностей ядерного паливного циклу.

Основним результатом реалізації Програми в частині розвитку атомного енергопромислового комплексу Росії є доведення у 2015 році загальної потужності атомних електростанцій до 33 ГВт і річного виробітку електроенергії атомними електростанціями до 234,4 млрд. кВт·год, що складе 145 відсотків від рівня 2008 року.

Іншим важливим результатом реалізації Програми стане забезпечення темпів введення енергоблоків встановленою електричною потужністю не менше 2 ГВт на рік за рахунок власних коштів Держкорпорації «Росатом» після 2015 року.

При прийнятті в установленому порядку Урядом Російської Федерації рішення про спорудження Балтійської атомної електричної станції перелік заходів буде доповнено заходами з відповідним коригуванням потреби в інвестиційних ресурсах і джерел фінансування.

Реалізація Програми повинна забезпечити:

 • стабільне функціонування ядерного збройового комплексу, його конкурентоспроможність і необхідний рівень обороноздатності держави;
 • систему державних гарантій безпечного використання атомної енергії;
 • енергонезалежність і гарантоване енергопостачання галузей економіки та населення за рахунок інтенсивного розвитку атомної енергетики;
 • конкурентоспроможність російських організацій і технологій атомного енергопромислового комплексу Росії на світовому ядерному ринку;
 • створення єдиного комплексу організацій атомної галузі Російської Федерації, що володіє інноваційними ресурсами, що дозволяють займати вагоме становище на світовому ядерному ринку;
 • інноваційний розвиток атомних технологій, включаючи створення нової стендової бази та інфраструктури для розробки ядерних установок нового покоління і проведення модельних досліджень з метою розроблення до 2020 року ядерної установки нового покоління;
 • розширення сфери застосування технологій атомної галузі, збільшення частки на ринках інноваційних технологій в суміжних сферах діяльності, включаючи індустрію надпровідників, водопідготовку (включаючи опріснення води), медичну техніку, електроніку, технічні засоби охорони, лазерні, прискорювальні і плазмові технології.

Короткий опис статті: атомна енергія

Джерело: Екологія та атомна енергія

Також ви можете прочитати