Енергетичне право України. Короткий посібник. Альтернативна енергетика.

27.09.2015

Альтернативна енергетика.

1. Законодавство про альтернативну енергетику

22,7

ОСНОВНИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУ ЕНЕРГЕТИКУ В УКРАЇНІ, Є НАСТУПНІ:

— Закон України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20.02.2003 р.

— Закон України «Про альтернативні види рідкого та газоподібного палива» № 1391-XIV від 14.01.2000 р.

— Закон України «Про електроенергетику» № 575/97-ВР від 16.10.1997 р.

Серед видів альтернативної енергетики великий потенціал має биоэ-нергетика. Тим не менш, законодавче регулювання біоенергетики в Україні обмежується на даному етапі загальними положеннями. У зазначений-вих вище законах містяться положення щодо державного контролю та регулювання діяльності у цій сфері, можливі пільги і деякі інші умови. Положень щодо господарської дея-ності з виробництва та реалізації біопалива в законодавстві України поки що практично не передбачено.

На даному етапі можливість продажу біологічних видів палива зартуднена тим, що не розроблено відповідні державні стандарти. Варто зазначити, що згідно з Розпорядженням КМ України від 27.02.2008 № 383-р «Про затвердження плану заходів, спрямова них на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році» Міністерство аграрної політики має забезпе чити розвиток виробництва біопалива (біоетанолу, біогазу, біодизелю) з розробкою відповідних державних стандартів до грудня 2008 року. Станом на серпень 2009 року ці стандарти ще не затверджено.

1.2. Зміни законодавства і подальші плани

Починаючи з вересня 2008 року, коли на законодавчому рівні було закріплено поняття «зелених»(Прийняття Закону України «Про внесення змін в деякі закони України щодо встановлення «зеленого тарифу» від 25.09.2008 року№ 601-VI, яким були внесені измененияв закон україни «Про електроенергетику». ) тарифів, в Україні активізувалася робота по просуванню альтернативної енергетики. Для удосконалення положень першого закону був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії» від 01.04.2009 року № 1220-VI, яким встановлено новий порядок визначення тарифів на електроенергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії (набрав чинності 22.04.2009).

Також активізується робота по стимулюванню розвитку такого виду альтернативної енергетики, як біоенергетика. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»

21.05.2009 року № 1391-VI:

дано визначення біологічних видів палива (біопалива: біоетанолу, біогазу, біодизелю, біомаси тощо);

визначено, що біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов’язковій сертифікації (крім продукції для власного споживання); при продажу такого палива продавець представляє покупцю документ, що підтверджує якість палива і те, що воно є альтернативним;

виробництвом і реалізацією біопалива можуть займатися підприємства всіх організаційно-правових форм і форм власності;

діяльність з виробництва біоетанолу здійснюється суб’єктами господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за умови отримання відповідної ліцензії;

є одним з принципів державної політики названо поетапне збільшення обов’язкової частки виробництва і застосування біопалива та сумішевих моторних палив;

внесені зміни в деякі закони, згідно з якими:

звільняється від обкладення митом техніка, обладнання, яке не производитсявУкраине і ввозиться на митну территориюУкраинывпериод з 1 січня 2010 годапо 1 січня 2019 року для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біологічних палив, реконструкції транспортних засобів з метою споживання біологічних палив, поперечню, визначеному КабинетомМинистровУкраины;

12 лютого 2009 року було прийнято Розпорядження КМ України № 276-р «Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних ві-дов палива». Ця програма розрахована на 2009-2014 роки. Концепція передбачає необхідність розробки нормативно-правових актів, окреслює перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

1.3. Основні поняття

Альтернативними джерелами енергії згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії» є відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонця, вітру, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ з органічних відходів, газ каналізаційних очисних станцій, біо-газ та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать домену-ний та коксовий газ, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

Нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини відповідно до Закону України «Про альтернативні види рідкого та газоподібного палива» — це сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощоп. виробництво (видобуток) і переробка яких потребують застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива.

Короткий опис статті: альтернативна енергетика Закон України про альтернативні, Сонячна енергетика, Вітроенергетика, альтернативної енергетики, біологічних видів, видів палива, джерела енергії, про електроенергетику, з виробництва, альтернативна енергетика, довкілля, джерел енергії, альтернативних джерелах, альтернативних видах, джерелах енергії, альтернативних джерел,біологічних палив, види енергетичного, енергетичної сировини, вітрові електростанції, альтернативних джерелах енергії, про альтернативні види, види енергетичної сировини

Джерело: Енергетичне право України. Короткий посібник. Альтернативна енергетика.

Також ви можете прочитати