Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

03.04.2017

Коефіцієнт реновації – це відсоток, який нараховується на амортизаційні відрахування при накопиченні амортизаційного фонду в банку.

^ ЛЕКЦІЯ №4

Амортизація

Амортизаційний фонд накопичується на протязі всього терміну служби основних фондів для їх повної заміни після закінчення цього строку. Слід. через деякий час нам потрібно мати суму, достатню для заміни основних фондів за їх первісною ціною:

Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

– вартість демонтажу; Л – ліквідаційна вартість; Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

— амортизаційний фонд; Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

— первинний фонд.

З урахуванням накопичень банківських відсотків. Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

, де Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

, тоді маємо

Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

.

Враховуючи, що вартість демонтажу та ліквідації — основні фонди, які будуть відомі через термін служби, то: Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

.

Облік невизначених початкових даних

Так як розрахунки грошових потоків і критеріїв ефективності інвестиційних проектів довгостроковими, тому в техніко-економічному розрахунку повинні бути: тарифи на електроенергію, вартість палива, відсотки по кредитах… Необхідний прогноз зміни цих величин у часі.

Фактори, які потрібно враховувати:

Інфляція. Для стабільної ринкової економіки номінальна інфляція 3-10% на рік. Якщо 10-20% — це відкрита інфляція. Понад 20% — гіперінфляція.

Невизначені вихідних даних:

детерміновані вихідні дані – визначаються однозначно(технічні показники і т. д.); ймовірнісно визначені;

показники – у них є достатньо надійна статистична база даних. Значення цих показників приймають як середнє;

ймовірнісно невизначені показники – вони підпорядковуються статистичним закономірностям, але немає достатньої інформаційної бази. Такі показники враховуються альтернативно;

невизначені показники – їх значення залежить від ще не прийнятих рішень (законодавство). Такі показники задаються альтернативно.

Ризик. Ризик зумовлений невизначеністю показників, і цей ризик бере на себе інвестор. Види ризику:

який страхується ризик – відноситься до ймовірнісно певними показниками(середнє значення);

ризик який не страхується – за невизначених показників. У цьому випадку вибивається варіант, який дасть максимальну ефективність при самих несприятливих умовах або мінімальне зниження ефективності при максимальних умовах.

Господарський механізм

Сема господарського механізму.

Для того щоб випускати продукцію необхідно об’єднати три види ресурсів:

основні робочі фонди;

сировина, матеріали, паливо, енергію(оборотні фонди);

праця.

Тоді вартість використання у виробничих процесах ресурсів становлять собівартість продукції (S) по різному:

основні фонди передають свою вартість поступово, частинами, через амортизаційні обчислення, які є однією зі складових собівартості;

Отримана в результаті виробництва продукція реалізується за ціною, формування якої залежить від:

компенсація витрат на її виробництво;

обов’язкові відрахування на соціальні заходи.

Друга частина йде у резервний фонд.

Третя частина: фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд.

Ресурси промислового виробництва

Матеріальні ресурси – земля і капітал. Земля – це природні ресурси, які знаходяться на виробничій діяльності підприємства: надра, водні ресурси, земля. Капітал – кошти, вкладені у виробництво – будівлі, обладнання, інструменти, сировина і т. д.

^ Трудові ресурси – праця і підприємницькі здібності. Витрати праці виражені у вигляді заробітної плати і входить у собівартість, також у собівартість входять відрахування на соціальні потреби, державні централізовані фонди з яких робочий отримує оплату з лікарняних листів, пільгових путівок, компенсацію при нещасних випадках. Підприємницька здатність – вміння людей об’єднати всі види ресурсів на виробництво продукції з максимальною ефективністю, приймати правильні управлінські рішення, а також йти на ризик.

Основні фонди в енергетиці

Основні фонди — це частина активів, які розраховані на використання їх підприємством протягом тривалого часу.

Існують основні і оборотні фонди. Їх відмінність:

Короткий опис статті: нетрадиційна енергетика та її характеристика

Джерело: Коефіцієнт реновації — Характеристика паливно-енергетичного комплексу (пек)

Також ви можете прочитати