Кінетична енергія, Презентація 1409-4

30.07.2015

Кінетична енергія

<< Теплова

Потенційна енергія >>

Кінетична енергія, Презентація 1409-4

Кінетична енергія. Кінетичною енергією називають енергію рухомих тел.

Енергія

короткий зміст інших презентацій про енергії

«Молекулярна маса» — Кількість речовини. Амедео Авогадро. Зв’язок маси і кількості речовини. Маса молекул. Молярна маса. Менделєєв відкрив (1869) періодичний закон хімічних елементів. Число молекул в 1 моль речовини становить 6,022045(31)?1023. Молекулярна маса. Менделєєв Дмитро Іванович (1834-1907), російський хімік, різнобічний учений, педагог.

«Електричний струм» — Електричне поле. Лабораторний Вольтметр. Робота електричного струму. Закон Ома для ділянки ланцюга. Амперметр. Ом Георг Сімон (1787-1854 рр.) — німецький фізик. Вольтметр технічний. Закон Джоуля-Ленца. Ейнштейн. Взаємодія заряджених тел. Нагрівання провідників електричним струмом. Одиниці сили струму.

«Закони Ньютона» — Системи відліку, відносно яких тіла рухаються з постійною швидкістю, називаються інерціальними. Перший закон Ньютона називають законом інерції. Якщо два тіла взаємодіють одне з одним, то прискорення цих тіл обернено пропорційні їх масам. Причиною зміни руху тіл є впливу на них інших тел.

«Електроємність конденсатора» — Електроємність визначається геометричними розмірами провідників. Електроємність. Під зарядом конденсатора розуміють абсолютне значення заряду однієї з обкладок. Провідники конденсатора називають його обкладками. Електроємність конденсатора. Конденсатор являє собою два провідники, розділені шаром діелектрика.

«Закон всесвітнього тяжіння Ньютона» — Сила тяжіння. Ще дитиною Ньютон виявив видатні здібності і чудову пам’ять. Ньютон навчався у сільській початковій школі, а потім в середній школі. Швидкість тіла змінюється при взаємодії його з іншими тілами. Силою тяжіння називається сила, з якою Земля притягує до себе тіло. Влітку 1661г. Ньютон став студентом Трініті — коледжу Кембриджського університету.

«Електростатичне поле» — Електризація через вплив (електростатична індукція). Енергетична характеристика електричного поля. Способи електризації тел. Які види матерії ви знаєте? Провідники в електричному полі. Електричний заряд. Чому дорівнює потенціал поля точкового заряду (формула)? Що є джерелом електричного поля?

Всього в темі «Енергія» 17 презентацій

Короткий опис статті: кінетична енергія Зміст: Кінетична енергія. Кінетичною енергією називають енергію рухомих тел. Слайд: 4, Презентація: Потенційна енергія, Файл: Енергія тела.ppt Тема: — Енергія — Презентації з фізики, Вид: Презентації кинети, еская, енергія, потенційна, тіла, фізика, презентації, фізики

Джерело: Кінетична енергія — Презентація 1409-4

Також ви можете прочитати