Лабораторная работа по теме Изучение закона сохранения энергии., Учительский портал

09.08.2015

5. Розтягніть пружину до зіткнення фіксатора зі скобою і відлічите значення модуля сили пружності пружини F₂.

6. Знайдіть висоту падіння вантажу. h = l +Δl

7. Обчислити потенціальну енергію системи в першому положенні вантажу:

Ер1= F1· (l + Δl)

8. Обчислити потенціальну енергію деформованої пружини:

Ер2= k·Δl²/2 або Ep2= F₂·Δl/2

9. Результати вимірювань і обчислень занесемо в таблицю:

Короткий опис статті: закон збереження механічної енергії

Джерело: Лабораторна робота по темі «Вивчення закону збереження енергії» — Учительський портал

Також ви можете прочитати