Механічна енергія та її види, FB.ru

27.07.2015

Механічна енергія та її види

Слово «енергія» походить з грецької мови і має значення «дію», «діяльність». Саме поняття було вперше введено англійським фізиком Т. Юнгом на початку XIX століття. Під «енергією» розуміється здатність володіє цією властивістю тіла виконувати роботу. Тіло здатне робити тим більшу роботу, ніж більшою енергією воно володіє. Існує декілька її видів: внутрішня, електрична, ядерна та механічна енергії. Остання частіше інших зустрічається у нашому повсякденному житті. Людина з давніх часів навчився пристосовувати її під свої потреби, перетворюючи її в механічну роботу за допомогою різноманітних пристосувань і конструкцій. Ми можемо також перетворювати одні види енергії в інші.Механічна енергія та її види, FB.ru

В рамках механіки(один з розділів фізики) механічна енергія — це фізична величина, яка характеризує здатність системи (тіла) до здійснення механічної роботи. Отже, показником присутності даного виду енергії є наявність деякої швидкості руху тіла, володіючи якою, воно може здійснювати роботу.

Види механічної енергії: кінетична і потенційна. У кожному випадку кінетична енергія — величина скалярна, що складається з суми кінетичних енергій всіх матеріальних точок, які складають конкретну систему. Тоді як потенційна енергія одиночного тіла (системи тіл) залежить від взаємного положення його (їх) частин у рамках зовнішнього силового поля. Показником зміни потенційної енергії служить досконала робота.

Механічна енергія та її види, FB.ru

Тіло має кінетичної енергією, якщо воно знаходиться в русі (її інакше можна назвати енергією руху), а потенційної — якщо воно підняте над поверхнею землі на якусь висоту (це енергія взаємодії). Вимірюється механічна енергія (як і інші види) в Джоулях (Дж).

Для знаходження енергії, якою володіє тіло, потрібно знайти роботу, яка витрачається на переклад цього тіла у нинішній стан з нульового стану (коли енергія тіла прирівнюється до нуля). Далі наведено формули, згідно з яким може бути визначена механічна енергія та її види:

— кінетична — Ek=mV 2 /2;

— потенційна — Ep = mgh.

У формулах: m — маса тіла, V — швидкість його поступального руху, g — прискорення падіння, h — висота, на яку тіло підняте над поверхнею землі.

Перебування для системи тіл повної механічної енергії полягає у виявленні суми її потенційної і кінетичної складових.

Механічна енергія та її види, FB.ru
Прикладами того, як механічна енергія може застосовуватися людиною служать і винайдені в найдавніші часи знаряддя (ніж, спис тощо), і найсучасніші годинник, літаки, інші механізми. Як джерела даного виду енергії і виконуваної нею роботи можуть виступати сили природи (вітер, морські припливи і відливи, протягом річок) і фізичні зусилля людини або тварин.

Сьогодні дуже часто механічна робота систем (наприклад, енергія обертового вала) підлягає подальшому перетворенню при виробництві електричної енергії, для чого використовують генератори струму. Розроблено безліч пристроїв (двигунів), здатних виконувати безперервне перетворення в механічну енергію потенціалу робочого тіла.

Існує фізичний закон збереження її, згідно з яким у замкненій системі тіл, де немає дії сил тертя і опору, постійною величиною буде сума обох видів її (Ek і Ep) всіх складових її тел. Така система ідеальна, але в реальності подібних умов не можна досягти.

Короткий опис статті: види енергії Людині здавна знайома механічна енергія. Ми стикаємося з її проявами щодня. Спробуємо дізнатися більше про неї та її складових. механічна енергія види механічної енергії механічна енергія та її види

Джерело: Механічна енергія та її види — FB.uk

Також ви можете прочитати