Навчальний проект Альтернативні джерела енергії Iteach

07.07.2015

Зміст
Автор проекту

При підготовці проекту були використані матеріали з оцінки презентацій та публікацій ІАЦ ІРО р. Ярославля

Назва проекту

Альтернативні джерела енергії

Коротка анотація проекту

Дуже животрепетна проблема для даної епохи: як отримати багато енергії і як можна дешевше? Проект дозволяє детально познайомитися з традиційними (теплоелектростанції, гідроелектростанції) та альтернативними джерелами енергії (геотермальна енергія, сонячна енергія, атомна енергія, енергія біомаси, енергія вітру, припливів), розглянути економічну доцільність використання різних джерел енергії в певних регіонах (Зарубіжна Європа, Зарубіжна Азія, Африка, Північна Америка, Латинська Америка, Австралія і Океанія, Далекий Схід). Під час проекту передбачається робота учнів з різними джерелами інформації й обмін інформацією з мережі, що дозволить найбільш повно розкрити питання навчальної теми. Завершенням проекту є учнівська конференція.

Предметна область: природознавство (фізика, географія)

Учасники: 10-11 клас

Дидактичні цілі:

 • Познайомитися з традиційними (теплоелектростанції, гідроелектростанції) та альтернативними джерелами енергії (геотермальна енергія, сонячна енергія, атомна енергія, енергія біомаси, енергія вітру, припливів)
 • Розглянути економічну доцільність використання різних джерел енергії в певних регіонах (Зарубіжна Європа, Зарубіжна Азія, Африка, Північна Америка, Латинська Америка, Австралія і Океанія, Далекий Схід

Методичні завдання: сприяти формуванню:

 • комунікативної культури;
 • інформаційної культури;
 • навичок навчально-дослідницької, проектної діяльності школярів;
 • критичне мислення.

Тип проекту:

 • інформаційний (за домінуючої діяльності);
 • межпредметный (за предметно-змістовною області);
 • короткостроковий (за тривалістю виконання);
 • відкритий (за характером координації проекту);
 • внутрішкільний (за характером контактів);
 • груповий (за кількістю учасників).

Направляючі питання

1. Може дати нам природа безкоштовну енергію?

2.Як заощадити на виробництві енергії?

3. Може бути електростанція безпечної для людини?

3. Як застосувати енергію вітру?

4. Енергію атома в мирне русло?

5. Як використовувати енергію припливів?

6. Як використовувати внутрішню енергію Землі?

7. Можна відходи пустити в доходи?

8. Як вибрати вид енергії для енергозабезпечення певних регіонів?

План проекту

Вступне заняття На першому установчому занятті вчитель з допомогою презентації організовує групове обговорення теми проекту. Потім учням пропонується розділитися на групи, кожна з яких буде досліджувати одне з джерел енергії. Перед кожною групою ставиться мета дослідження, сформульована проблемними питаннями.

До початку проекту доцільно: Провести батьківські збори, де розповісти про зміст і цілі проектної діяльності, роздати пам’ятки, заручитися підтримкою та згодою батьків на участь дітей у проекті. Перевірити готовність ресурсів для забезпечення проекту. Проведення досліджень. Учитель створює вікі-сторінку проекту, на якій кожна група повинна заповнити свій розділ, розмістивши результати досліджень. Учні проводять збір і аналіз інформації: кожна група збирає та обробляє інформацію за такими напрямами вид джерела, принцип його роботи, можливості використання в різних регіонах. Проводиться соціологічне опитування з метою з’ясувати ставлення городян до проблеми. Звертаємо увагу учнів на те, що їх дослідження повинні завершуватися конкретними висновками і пропозиціями.

Попередня оцінка робіт За результатами досліджень учні готують міні-конференцію, на якій кожна група презентує результати своєї роботи. Під час виступів учні оцінюють роботу груп згідно з критеріями оцінки учнівських робіт. Важливо дати учням ознайомитися з результати оцінювання, і обговорити, як вони дозволять їм надалі відкоригувати свою презентацію. Презентація результатів дослідження Учні керуються критеріями оцінки робіт та підсумкового виступу. Підсумки проекту підводяться на одній із секцій шкільній конференції (можливо запрошення батьків)

Короткий опис статті: джерела енергії

Джерело: Навчальний проект Альтернативні джерела енергії — Iteach

Також ви можете прочитати