Нетрадиційна енергетика сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь, курсові роботи, 2dip.

03.08.2015

Нетрадиційна енергетика – сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мінськ 2008

Зміст

ВСТУП

1. Використання сонячної енергії в Республіці Білорусь

1.2 Теплові геліоустановки

4.2 Класифікація та принцип дії вітроелектричних установок

4.3 Вітряні млини на службі людини

4.4 Як зберігати енергію вітру?

4.5 Перспективи використання енергії вітру в агропромисловому комплексі Республіки Білорусь

5.Порівняння поновлюваних паливно-енергетичних ресурсів

Висновок

Додаток

Література

Введення

Під нетрадиційними (альтернативними або відновлюваними) паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР) розуміють енергетичні ресурси річок, водосховищ промислових водостоків, енергію вітру, сонця, біомаси, стічних вод і твердих побутових відходів. Енергооб’єкти, що використовують альтернативні ПЕР для отримання теплової, механічної і електричної енергії, називають альтернативними джерелами енергії.

Основною особливістю поновлюваних джерел енергії є те, що відтворення їх енергетичного потенціалу відбу одіт швидше, ніж витрачання. Установки, що працюють на поновлюваних джерелах, мають набагато менший вплив на навколишнє середовище, ніж традиційні потоки енергії. Державна програма Республіки Білорусь на період до 2020 р. передбачає використання нетрадиційних джерел енергії в наростаючих масштабах. З урахуванням природних умов республіки перевага віддається малим гідроелектростанціям, вітро — і біоенергетичних установок, установок для спалювання відходів рослинництва і побутових відходів, гелиоводоподогревателям. У Державній програмі потенціал економії традиційних (копалин) ПЕР за рахунок використання альтернативних джерел енергії до 2020 р. оцінюється приблизно в 5 млн. т у. т. (більше 15 % від всіх ТЕР). На відміну від багатьох інших заходів використання альтернативних ПЕР дає реальну, легко враховується економію палива і соціальний ефект. Альтернативні джерела енергії часто не вимагають транспортування, зручні для локального енергопостачання невеликих віддалених об’єктів, що особливо важливо для агропромислових комплексів (АПК). При виборі джерел енергії слід мати на увазі їх якість, оценивающееся часткою енергії, яка може бути перетворена в механічну роботу. Поновлювані джерела енергії за їх якістю умовно діляться на три групи:

— джерела механічної енергії досить високої якості: близько 30% — вітроустановки, 60% — гідроустановка, 75% — хвильові і приливні станції;

— джерела теплової енергії з якістю не більше 35% — пряме або розсіяне сонячне випромінювання, біопаливо;

— джерела енергії, які використовують фотосинтез і фотоелектричні явища, що мають різну якість на різних частотах випромінювання; в середньому ККД (коефіцієнт корисної дії) фотоперетворювачів становить приблизно 15%. Далі, характеризуючи можливості різних поновлюваних енергетичних ресурсів (ЕР), приділимо особливу увагу доцільності їх розвитку та використання в енергобалансі республіки.

1. Використання сонячної енергії в Республіці Білорусь

Для всієї території республіки надходження сонячної енергії становить близько 208•10 12 кВт•год на рік або 256•10 9 т у. т. при планованому споживанні в 2020 р. всіх видів ПЕР (паливно-енергетичні ресурси) 32,8•10 6 т у. тобто Це 7800 разів перевищує потребу нашої республіки в енергоресурсах і говорить про великі потенційні можливості геліоенергетики. На нашій планеті за рахунок природних процесів та виробничо-господарської діяльності людини відбувається перетворення сонячної енергії в інші види. Загальна схема цих процесів наведено на рис. 1.

Короткий опис статті: нетрадиційна енергетика Курсова робота: Нетрадиційна енергетика – сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь курсові роботи, скачати, Нетрадиційна енергетика – сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь

Джерело: Нетрадиційна енергетика – сутність, види, перспективи розвитку в Республіці Білорусь — курсові роботи — 2dip.uk

Також ви можете прочитати