Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку

26.09.2015

Стаття на тему Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку

Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС: економічне стимулювання розвитку

В. П. Клавдиенко, кандидат економічних наук, А. П. Тарасов

Одним з ключових напрямків доктрини сталого розвитку є забезпечення відтворення відновлюваних ресурсів, уповільнення темпів експлуатації почерпаемых ресурсів і заміщення їх поновлюваними, зниження навантаження на асиміляційні потенціал навколишнього середовища.

Подібні завдання в даний час вирішуються у багатьох країнах світу (як промислово розвинених, так і країн), і світовий досвід показує, що один з перспективних шляхів їх вирішення — формування дієвого механізму стимулювання і практичного використання поновлюваних джерел енергії. Особлива увага при цьому приділяється різним видам нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ, що дозволяє отримувати «чисту» енергію, тобто практично не чинить негативного впливу на навколишнє середовище.

Забруднення навколишнього середовища завдає значної шкоди економіці. В європейських країнах він оцінюється в 4-6% ВВП. Тому, поряд із загостренням глобальної енергетичної проблеми, бурхливим зростанням цін на енергетичну сировину (насамперед на нафту) і прагненням до зменшення ризиків і втрат при імпорті енергоносіїв, значущість екологічних проблем є в країнах ЄС важливим стимулом до державного «втручання» в економіку, зокрема до стимулювання розвитку нетрадиційної енергетики.

В даний час нетрадиційні джерела не можуть конкурувати на ринку з традиційними (вугіллям, нафтою, газом). Тому держава надає різноманітні пільги нетрадиційної енергетики: субсидії і кредити за низькими відсотковими ставками; зняття фіскального тягаря з частини прибутку, інвестованого у розвиток даної галузі; звільнення споживачів «чистої» енергії від екологічних податків та ін

В країнах ЄС накопичено значний досвід використання і стимулювання НВДЕ, до яких, у відповідності з Директивою ЄС щодо стимулювання НВДЕ (вересень 2001 р.), зазвичай відносять енергію сонця, вітру, малих річок, припливів, хвиль, біомаси, геотермальну енергію. Але є деякі особливості включення окремих об’єктів в програми стимулювання у різних країнах. У більшості країн ЄС з програм стимулювання виключаються ГЕС потужністю понад 10 МВт, у Німеччині підтримку отримують ГЕС потужністю не більше 5 МВт, а в Нідерландах не включаються в національні програми підтримки навіть малі і мікро-ГЕС.

Існують також відмінності у трактуванні електроенергії, виробленої від спалювання промислових та побутових відходів. Деякі країни, наприклад Німеччина і Греція, виключають енергію, отриману від спалювання відходів, з класифікації поновлюваних джерел. А в Бельгії, Великобританії та Нідерландах це джерело протягом багатьох років є головним поновлюваних енергоресурсом.

Умови для розвитку нетрадиційної енергетики в країнах-членах Євросоюзу різні. Ці відмінності обумовлені наступними основними факторами:

географічними і природними (кількістю опадів, напрямком водних потоків, інтенсивністю сонячної, розою вітрів, наявністю копалин енергоресурсів та ін.),

економічними (рівнем цін на нафту і газ, величиною субсидій для енерговиробництва на базі традиційних і ядерних джерел, системою економічних стимулів і регуляторів природоохоронного характеру тощо),

політичними і соціальними (міжнародними зобов’язаннями і програмами, впливом партій «зелених» в органах державної та місцевої влади, адміністративну ініціативою і відповідальністю, громадською думкою тощо),

технологічними та ін

Поєднання і різні комбінації цих факторів обумовлюють і відмінності в напрямках і масштаби розвитку нетрадиційної енергетики окремих країн ЄС.

Нідерланди і Великобританія, які мають на своїй території істотні запаси нафти і газу, менше стурбовані розвитком нетрадиційної енергетики, ніж більшість країн ЄС. Для використання сонячної енергії країни Південної Європи, безумовно, мають більш сприятливі можливості, ніж, скажімо, Швеція. Не дивно, що лідером у використанні енергії сонця серед європейських країн є Греція, де встановлено близько 1/3 потужностей сонячної електроенергетики Євросоюзу.

Досвід європейських країн показує, що природний фактор є важливою, але не єдиною передумовою успішного розвитку НВДЕ. Найкращими природними умовами для використання вітроенергетичних установок в Європі мають Франція, Великобританія, Естонія та Ірландія, У результаті сприятливих географічних і природних умов вітроагрегати в Ірландії можуть виробляти в 2 рази більше електроенергії, ніж ті ж самі агрегати, встановлені в Німеччині. Однак встановлені в Німеччині вітроенергетичні агрегати (у 2003 році — близько 12 000 МВт) більш ніж в 15 разів перевершують по потужності взяті разом вітроенергетичні установки в Ірландії, Великобританії, Естонії та Франції (близько 800 МВт).

Таблиця 1

Частка країн у світовій виробництві

енергії ветроустановками (у %)

Короткий опис статті: нетрадиційна енергетика Тема: Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку. Тип: Стаття. В роботі є таблиці 2 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Адвокат. Розмір: 17 кб. Категорія: Світова економіка. Короткий опис: ‘Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку. Таблиця 1. Частка країн у світовій виробництві. енергії ветроустановками (в ). Світ у цілому 100. В тому числі. Німеччина 36. Італія 3. США 17.’ Стаття Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку Світова економіка

Джерело: Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС економічне стимулювання розвитку

Також ви можете прочитати