Нові джерела енергії перспективи чи фантастика? . ВСП.RU

04.09.2015

Нові джерела енергії – перспективи чи фантастика?

Автор: Сергій ДУБРОВІН, депутат Державної думи РФ

Сьогодні наукові і промислові кола Росії стурбовані високою залежністю енергетичних систем держави від викопних джерел енергії: нафти та її похідних, газу, деревного і кам’яного вугілля. Пошук нових джерел енергії, які б базувалися на принципах довгострокового використання, відновлюваності сировини і низького негативного впливу на навколишнє середовище, потрібно починати вже сьогодні. Цим проблемам був присвячений круглий стіл, що пройшов у червні цього року в Державній Думі.

Відповідно до Енергетичної стратегії Російської Федерації, поновлювані джерела енергії — це джерела безперервно поновлюваних в біосфері землі видів енергії: сонячної, вітрової, океанічної, гідроенергії річок, геотермальної, енергії біомаси і так далі. Альтернативні види моторного палива включають в першу чергу етанол та інші добавки в моторне паливо, отримані з рослинної сировини.

Наприклад, за прогнозами, в Європі поновлювані джерела енергії будуть чемпіоном за приростом енергії до 2030 року, а роль атомної енергії буде скорочуватися. Але перехід до великомасштабного промислового використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії вимагає, принаймні на початковому етапі, заходів державної і громадської підтримки, а також удосконалення законодавчого забезпечення.

Поряд з скороченням споживання невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів стратегічною метою є забезпечення сталого тепло — та енергопостачання населення і виробництва в зонах децентралізованого енергопостачання. Наприклад, сьогодні обсяг завезення палива в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них території становить близько 7 млн. тонн нафтопродуктів та понад 23 млн. тонн вугілля. Використання відновлюваних джерел енергії дозволить знизити витрати на привізне паливо і оптимізувати регіональні паливно-енергетичні баланси.

За наявними оцінками, технічний потенціал відновлюваних джерел енергії становить близько 4,6 млрд. тонн умовного палива на рік (у.т. – це умовна одиниця органічного палива, дорівнює кілограму палива з теплотою згоряння 7000 ккал/кг), тобто в п’ять разів перевищує обсяг споживання всіх паливно-енергетичних ресурсів в Росії. Їх економічний потенціал визначений в 270 млн. тонн.т. у рік, що становить більше 25 відсотків від річного внутрішнього споживання енергоресурсів у країні. Останнім часом економічний потенціал відновлюваних джерел енергії істотно збільшився у зв’язку з подорожчанням традиційного палива.

Питома вироблення енергії з відновлюваних джерел (без урахування великої гідроенергетики) у Росії, за даними Міжнародного енергетичного агентства, в 2004 році була в 5 разів менше, ніж у Німеччині, в 11 раз — Норвегії, в 10 раз — США. Частка поновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії склала в 2002 році лише близько 0,5 відсотка від загального виробництва, а обсяг заміщення органічного палива — близько 1 відсотка від загального споживання енергії. До 2010 року при відповідній державній підтримці може бути здійснено введення в дію близько 1000 МВт електричних і 1200 МВт теплових потужностей на базі відновлюваних джерел енергії.

У відповідності з вихідними показниками проекту федеральної цільової програми «Підвищення ефективності енергоспоживання в Російській Федерації до 2015 року», економія енергоресурсів до 2015 року повинна скласти 100 млн. т у. т. в рік при загальному потенціал енергозбереження 360-430 млн. т у. т. Таким чином, сукупний ефект від використання відновлюваних джерел енергії та енергозбереження до 2015 року може скласти близько 370 млн. т у. т. на рік, що можна порівняти з запланованим на цей період обсягом експорту газу (285 млрд. куб. м).

У промислово розвинених країнах накопичений значний досвід державного регулювання розвитку відновлюваної енергії та ресурсозбереження. Як очікується, подібна політика дозволить країнам Євросоюзу до 2030 року збільшити валовий національний продукт на 79% при зниженні енергоспоживання на 7%. В цілому європейські держави будуть отримувати від відновлюваних джерел енергії не менше третини споживаної енергії. У США фінансування відновлюваної енергетики та енергоефективності з федерального бюджету порівняно з витратами на атомну енергетику і поводження з радіоактивними відходами. В Індії з 1992 року існує міністерство, яке з минулого року стало називатися Міністерство нової та відновлюваної енергії. За кордоном швидкими темпами зростає виробництво біоетанолу та біодизельного палива. Лідерами з виробництва біоетанолу є США і Бразилія, біодизельного палива — Німеччина. Протягом 25 років США припускають замістити біопаливом до 37% використаного моторного палива. Країни Євросоюзу планують замінити біопаливом 20-25% моторного палива. Розширення виробництва і використання біопалива дає значний мультиплікативний ефект, оскільки не тільки заміщує дефіцитні нафтопродукти, але і служить фактором розвитку муніципальних територій, створює додаткові робочі місця, знижує викиди вуглекислого газу, стимулює розвиток біотехнологій.

Досвід провідних індустріальних країн показує, що використання ВДЕ на промисловому рівні неможливе без державної підтримки, причому як з боку законодавчої, так і виконавчої гілок влади. У Російській Федерації певні заходи щодо розвитку відновлюваної енергетики, енергоефективності та енергоресурсозбереження приймаються на федеральному, регіональному і місцевому рівнях, проте в цілому струнка система управління, відповідна важливості даного сектора енергетики, не склалася. Містяться в Енергетичній стратегії показники носять індикативний характер і не є обов’язковими.

Розвиток сектора відновлюваної енергетики, енергоефективності та енергоресурсозбереження стримується в силу відсутності ефективної стратегії, конкретних програм, необхідних статистичних спостережень та механізмів контролю. Не сформована відповідна законодавча та нормативно-правова база, досі не внесені Урядом РФ у Державну Думу проекти передбачених «Енергетичною стратегією Росії на період до 2020 року» федеральних законів «Про поновлюваних джерелах енергії» та «Про теплопостачання»; не розвивається законодавство для малої і автономної енергетики; не вжито заходів в частині технічного регулювання в цілях енергозбереження та енергоефективності (зокрема, норм і стандартів енергоспоживання, теплового захисту будівель, виробництва і використання альтернативних видів палива і т. д.). В даних російської державної статистики (на відміну від Євросоюзу і США) відсутні показники, що характеризують стан сектора відновлюваної енергетики, енергоефективності та енергозбереження.

А це відбивається на всіх рівнях, зокрема, стримує хід муніципальної реформи, яка тісно пов’язана з досягненням мінімального рівня енергетичної стійкості муніципальних утворень. Органам державної влади суб’єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування слід звернути увагу на питання забезпечення нормативного рівня енергетичної безпеки поселень на основі енергетики на поновлюваних джерелах енергії та місцевих видах палива. На жаль, в даний час у структурі органів виконавчої влади не сформована система повноважень і відповідальності в галузі відновлюваної енергії та енергозбереження.

За основними видами обладнання для використання поновлюваних джерел енергії Росія відповідає світовому рівню, за винятком вітроустановок потужністю понад 30 кВт, які мають бути доопрацьовані з урахуванням передового зарубіжного досвіду. В даний час в країні діє близько сотні підприємств, що виробляють обладнання для використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії. Приріст «інших непаливні ресурсів» в Росії відповідає значенням приросту ВДЕ в США і ЄС. Але в останніх є політика, є закони, є суб’єкти державного, регіонального та місцевого управління. Є програми розвитку і є солідний бюджет. У Росії цього немає, за винятком доробку радянських часів в гідроенергетиці.

Для прискореного розвитку енергетики на поновлюваних джерелах енергії вже сьогодні необхідно вдосконалення законодавства, зокрема, внесення змін до Водного і Земельного кодексів для врегулювання питань розробки торфовищ та ефективного використання торфу для виробництва електричної і теплової енергії; внесення змін у Податковий кодекс із метою уточнення ставок акцизів при використанні етилового спирту і біодизельного палива в якості моторного палива, використання біогазу. Існують питання, загальні для різних видів джерел енергії. Це забезпечення гарантованого прийому виробленої електричної і теплової енергії в енергетичні мережі, встановлення пільгових тарифів на вироблювану енергію (через її екологічних та соціальних переваг), підвищення надійності зазначених систем за рахунок використання місцевих джерел. Виходячи з цього, потрібна підготовка Урядом РФ і Держдумою спеціального федерального закону, що регулює питання використання відновлювальних джерел енергії, з необхідними змінами до чинного законодавства, спрямованими на стимулювання енергетики на відновлюваних і місцевих джерелах енергії. А в цілях збільшення частки нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в балансі споживання первинних енергоресурсів — внесення необхідних змін в «Енергетичну стратегію Російської Федерації на період до 2020 року» і федеральну цільову програму «Енергоефективна економіка на період 2002-2005 рр. та на перспективу до 2010 року». Прийняття цих законодавчих актів та створення при Міненерго спеціального відділу по роботі з поновлюваними джерелами енергії – це необхідний вже сьогодні базис для розвитку енергетичної галузі на найближчі роки.

Щоб повідомити про помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

Короткий опис статті: нові джерела енергії Сьогодні наукові і промислові кола Росії стурбовані високою залежністю енергетичних систем держави від викопних джерел енергії: нафти та її похідних, газу, деревного і кам’яного вугілля. Пошук нових джерел енергії, які б базувалися на принципах довгострокового використання, відновлюваності сировини і низького негативного впливу на навколишнє середовище, потрібно починати вже сьогодні. Цим проблемам був присвячений круглий стіл, що пройшов у червні цього року в Державній Думі. новини, іркутськ, газета, змі, сибір, історія, політика, економіка, бізнес, події, спорт, статистика, тендери, конкурс, афіша, влада

Джерело: Нові джерела енергії – перспективи чи фантастика? | ВСП.UK

Також ви можете прочитати