Паливо-энергетичекий комплекс Росії

03.04.2017

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) Росії займає лідируючу позицію в якості економічного двигуна країни. Прагнення до використання передових технологій, новітніх шляхів видобутку, переробки і транспортування вуглеводневої сировини, пошук найбільш ефективних виробничих і адміністративних форм є однією з основних рушійних сил галузі.

Діюча Стратегія розвитку Паливно-енергетичного комплексу РФ, затверджена органами уряду у 2003р, включає в себе програму виведення Російського ПЕК на якісно новий рівень до 2020р. підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг галузі на світовому ринку. Також Стратегія формулює необхідність формування особливих механізмів державної політики в області енергетики і прогнозує очікувані до 2020р. результати її втілення.

Основними стратегічними завданнями розвитку ПЕК на сьогоднішній день названі:

    Забезпечення населення і господарства країни енергоресурсами на всеосяжну, доступному й безпечному рівні;
  • Зниження ризиків, кількості аварій, надзвичайних і кризових ситуацій у паливно-енергетичній системі країни;
  • Масове впровадження енергозберігаючих технологій, аналогічного обладнання, мотивування населення до енергозбереження, повсюдна раціоналізація споживання енергоресурсів поряд з пониженням ваги питомих витрат на їх виробництво та переробку, скорочення втрат при проходженні виробничого і маркетингового циклу;
  • Підвищення продуктивності праці на підприємствах паливно-енергетичного сектора, більш ефективне використання потенціалу ПЕК і стабілізація його фінансової стійкості; Зведення до мінімуму негативного впливу Паливно-енергетичного комплексу на екологічний стан навколишнього середовища. Для цієї мети показано застосування особливих економічних стимулів, впровадження удосконалених технологій видобутку сировини, поліпшення структури всіх ступенів комплексу (виробництва, транспортування, реалізації, споживання) та їх взаємозв’язку один з одним.

Будучи основою сучасної економіки країни, ПЕК також є одним з основних забруднюючих навколишнє середовище факторів. Уваги екологів особливо заслуговують деякі способи видобутку вугілля, а також роботи, пов’язані з видобутком і транспортуванням нафти і її похідних. Проблемам екології сьогодні в Росії, як і в усьому цивілізованому світі, приділяється особливо пильна увага, в зв’язку з чим, в діючу Енергетичну стратегію розвитку ПЕК Росії включені вимоги щодо екологічної політики з урахуванням прийнятих у світі стандартів у цій галузі (Кіотський протокол). Був розроблений і включений у Стратегію комплекс заходів щодо зниження рівня забруднюючих речовин, спрямований на приведення параметрів діяльності Російського ПЕК у відповідність з міжнародними екологічними нормами.

Короткий опис статті: альтернативна енергетика та екологія Асоціація енергетиків: електроенергетика, гідроенергетика, теплоенергетика, атомна і альтернативна енергія Асоціація енергетиків: електроенергетика, гідроенергетика, теплоенергетика, атомна і альтернативна енергія

Джерело: Асоціація енергетиків: електроенергетика, гідроенергетика, теплоенергетика та ін

Також ви можете прочитати