Посадова інструкція головного енергетика , Посадові інструкції

23.07.2015

1.6.

У період тимчасової відсутності головного енергетика, його посадові обов’язки покладаються на___________________________.

2. ПОСАДОВА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Організує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму економії.

2.2. Керує організацією та плануванням роботи енергетичних цехів та господарств, розробленням графіків ремонту енергетичного устаткування та енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, енергетичного палива, пари, газу, води, стисненого повітря, норм витрат і режимів споживання усіх видів енергії.

2.3. Забезпечує складання заявок та необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин, на відпускання підприємству електричної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємства і його підрозділів, у складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих енергооб’єктів.

2.13. Примітка. Посадові обов’язки головного енергетика визначені на основі й у обсязі кваліфікаційної характеристики за посадою головного енергетика і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції виходячи з конкретних обставин.

Головний енергетик має право:

3.1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять у його посадові обов’язки.

3.2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому службами і підрозділами.

3.3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань діяльності головного енергетика, підпорядкованих йому служб і підрозділів.

3.4. Взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями та установами з питань энернгоснабжения та інших питань, що належать до компетенції головного енергетика.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Головний енергетик несе відповідальність за:

4.1. Результати і ефективність виробничої діяльності віднесеній до його посадових обов’язків, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції.

4.2. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підпорядкованих служб і підрозділів.

4.3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

4.4. Неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним і іншим правилам створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.

4.5. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підпорядкованих служб та працівниками, які перебувають у підпорядкуванні головного енергетика.

5. ПРАВО ПІДПИСУ. РЕЖИМ РОБОТИ.

5.1. Головному енергетику для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, вхідним у його посадові обов’язки.

5.2. Режим роботи головного енергетика визначається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

5.3. У зв’язку з виробничою необхідністю, головний енергетик може виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

5.4. Для вирішення оперативних питань по забезпеченню виробничої діяльності, головному енергетику може виділятися службовий автотранспорт.

Короткий опис статті: енергетика Посадова інструкція головного енергетика , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки Посадова інструкція головного енергетика , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки

Джерело: Посадова інструкція головного енергетика , Посадові інструкції, посадова інструкція, посадові обов’язки

Також ви можете прочитати