Потенціал, енергія зарядів, робота по переміщенню заряду, рішення

23.08.2015

Чортів Горобців — рішення задач з фізики:

§ 15. Потенціал. Енергія системи електричних зарядів. Робота по переміщенню заряду в полі

Безкоштовні вирішення завдань зі збірника А. Р. Чортова і А. А. Воробйова «Задачник з фізики».

15.2. При переміщенні заряду Q=20 нКл між двома точками поля зовнішніми силами була здійснена робота A=4 мкДж. Визначити роботу A1 сил поля і різниця.

15.3. Електричне поле створене одиничним позитивним зарядом Q1 =6 нКл. Позитивний заряд Q2 переноситься з точки А цього поля в точку.

15.4. Електричне поле створене точковим зарядом Q1 =50 нКл. Не користуючись поняттям потенціалу, обчислити роботу А зовнішніх сил по переміщенню точкового.

15.7. Заряди Q1 =1 мкКл і Q2 =-1 мкКл знаходяться на відстані d=10 див. Визначити напруженість E і потенціал φ поля в точці, віддаленій.

15.8. Обчислити потенціальну енергію П системи двох точкових зарядів Q1 =100 нКл і Q2 =10 нКл знаходяться на відстані d=10 см один від.

15.9. Знайти потенційну енергію системи П трьох точкових зарядів Q1 = 10 нКл, Q2 =20 нКл і Q3 =-30 нКл, розташованих у вершинах

Також ви можете прочитати