Прогноз розвитку енергетики світу і Росії 2016

03.04.2017

Прогноз розвитку енергетики світу і Росії 2016

В аналітичному центрі при Уряді Російської Федерації відбулася презентація Прогнозу розвитку енергетики світу і Росії.

Автори Прогнозу-2016 представили результати свого дослідження, що включає поглиблений аналіз і моделювання ринків. У заході взяли участь представники органів влади, компаній, експертної та академічної спільноти.

За два роки, що минули з попереднього випуску Прогнозу. глибокі зміни відбулися в світовій економіці, у кон’юнктурі світових енергетичних ринків, у геополітиці, пріоритети державних энергополитик і в енергетичних технологіях.

Загальне уповільнення світової економіки у поєднанні зі зростанням питомої ваги Азії супроводжується різким збільшенням розкиду динаміки ВВП по країнам і гальмуванням колишніх лідерів (уповільнення Китаю, поточні кризи в Бразилії, Росії і ПАР). Специфіка зростання у світі вплинула на інвестиційно-фінансові аспекти розвитку: економіка світу розколота з найважливішого показника – вартості кредиту. У провідних розвинутих країнах спостерігаються низькі і навіть негативні реальні ставки відсотка – на відміну від усього іншого світу. Радикальні зміни відбуваються в найбільшій світовій економіці та головному драйвері попиту на енергоресурси – в Китаї, який змушений скорочувати енергоємність, щоб почати вирішувати екологічні та кліматичні проблеми.

Уповільнення попиту на тлі бурхливого зростання пропозиції вуглеводнів призвело до ребалансування ринку та суттєвого зниження цін на нафту в 2014-2016 роках зміни потоків поставок енергоносіїв, до трансформації інституціональних рамок, а також до початку нового переділу ринку між основними його учасниками.

Політичні конфлікти на Близькому Сході поступово трансформувалися у проблему світового тероризму, яка вже має суттєвий негативний вплив на зростання не тільки в арабському світі. Одночасно розкол по лінії Росія — Захід посилює загальну геополітичну напруженість, створюючи додаткові стимули для країн-імпортерів просувати всі технології, здатні підтримати їх енергетичну незалежність.

Все більше країн, включаючи країни, що розвиваються, роблять пріоритетами своєї енергополітики екологію і енергобезпеку.

Це створює чіткий вектор в напрямку зниження залежності від вуглеводнів.

Технологічні фактори, що відображають величезні зусилля науки та бізнесу для підвищення ефективності енергетики на всіх етапах від видобутку, транспортування, переробки і споживання, не тільки дозволили вивести на ринок значні обсяги конкурентоспроможних вуглеводнів, але й продовжують працювати у напрямку розвитку енергоефективності та всіх альтернативних джерел енергії.

Все разом це породжує в суспільстві очікування швидкого радикального зміни світової енергетики (без яких-небудь кардинальних технологічних революцій – на базі вдосконалення вже наявних технологій). У цьому дослідженні ми вирішили перевірити гіпотезу про те, що світові енергетичні ринки знаходяться в точці біфуркації, в якій може статися радикальна зміна усталеного режиму роботи системи, а головне – виявити можливі наслідки такої біфуркації для Росії.

Використовуваний для цього сценарний підхід досить трудомісткий, але тільки таким чином можна було досліджувати розвилку, перед якою стоїть зараз світова енергетика. Розглядалося три сценарії, що покривають якщо не все, то дуже значну частину майбутнього діапазону невизначеності:

— Сприятливий (в якому світова економіка зростає високими темпами, реалізуються всі плани урядів щодо енергополітики, йде активний трансфер технологій по всьому світу і немає жорстких фінансових обмежень для інвестицій);

— Вірогідний («все йде, як іде»);

— Критичний (з економічним спадом, геополітичними конфліктами і вкрай обмеженими перетіканням капіталу та технологій).

В явному вигляді підтвердити гіпотезу про биффуркации не вдалося. При всій широті заданих сценарних передумов, революційних змін з точки зору світового енергобалансу, міжнародної торгівлі енергоресурсами і самої кон’юнктури світових ринків, не відбувається.

Вуглеводні зберігають свої домінуючі позиції в балансі, не сильно змінюються і ринкові позиції основних постачальників енергоресурсів.

Однак при цьому ми бачимо серйозні підстави очікувати глибоку трансформацію світової енергетики не на структурному, а на якісному рівні – за рахунок впровадження нових технологій управління системами енергетики (в першу чергу – штучного інтелекту).

Для Росії навіть ці лімітовані зміни створюють вельми несприятливі умови – особливо в критичному і вірогідному сценарії.

У Сприятливому сценарії, передбачає радикальне підвищення ефективності системи управління і зміна домінуючої бізнес-моделі, Росія має можливість для повернення на траєкторію високого економічного зростання, в тому числі з допомогою ПЕК. Але це вікно можливостей обмежена, тим важливіше результати даного дослідження для прийняття рішень.

Прогноз виконаний без якого-небудь зовнішнього замовлення або фінансування, що забезпечує його повну незалежність від інтересів будь-яких стейкхолдерів.

Короткий опис статті: новини енергетики світу

Джерело: Прогноз розвитку енергетики світу і Росії 2016

Також ви можете прочитати