Реферат: Енергетика Росії, Xreferat.ru, Банк рефератів, творів

06.07.2015

Енергетика Росії

1. Коротка характеристика енергетики Росії

1.1 Природні — географічні та економічні особливості енергетики Росії

1.2 Стан і перспективи енергетики Росії

2. Історія розвитку і розміщення галузей енергетики Росії

2.1 Історія розвитку енергетики Росії

2.2 Розміщення галузей енергетики Росії

Висновок

Список літератури

Вступ

Росія — єдина серед великих промислово розвинених країн світу, яка не лише повністю забезпечена паливно-енергетичними ресурсами, але і у значних розмірах експортує паливо та електроенергію. Велика її частка у світовому балансі паливно-енергетичних ресурсів, наприклад за розвіданими запасами нафти — близько 10%, природного газу — більше 40 % .

Росія знаходиться на першому місці в світі по видобутку природного газу, посідає третє місце з видобутку нафти (після США і Саудівської Аравії).

Енергетика — найважливіша ланка в ланцюзі перетворень, викликаних переходом Росії до ринкової економіки. Вільні ціни на енергоносії (наближаються до цін світового ринку) істотно впливають як на матеріальне виробництво, так і на невиробничу сферу.

Предметом дослідження даної роботи є історія розвитку і розміщення галузей енергетики Росії.

З цією метою дається коротка характеристика енергетики Росії, аналізуються природно-географічні та економічні особливості, досліджуються перспективи розвитку.

Описується історія розвитку енергетики Росії. Аналізується розміщення галузей енергетики Росії.

1. Коротка характеристика енергетики Росії

1.1 Природні — географічні та економічні особливості енергетики Росії

Росія — сама холодна країна планети. Канада, звичайно, теж північна країна, але самі північні канадські міста лежать на широті Курська. Та й російський «південь» дуже специфічний. Скажімо, південно-сибірський місто Новосибірськ розташований трохи південніше столиці Данії, але ізотерма січня у Данії — близько 0°С, а в Новосибірську — мінус 20°С. Тому в нашій країні доводиться витрачати значну частину енергії на подолання холоду, невідомого жителям інших районів планети. На споживання енергії впливає і розмір території країни, її конфігурація, протяжність її комунікацій. Росія — не тільки найбільша країна, але і сама витягнута — довгою смугою майже на 8 тис. км. Це сильно ускладнює організацію транспорту. Вантажні та пасажирські перевезення на тисячі кілометрів теж потребують витрат величезної кількості енергії. Тому, щоб підтримувати західноєвропейський рівень життя, в Росії потрібно витрачати в два-три рази більше енергії на душу населення, ніж у Західній Європі. Такий рівень вимагає виробляти близько 19 т умовного палива на людину в рік.

Природно-географічні умови — не єдина причина високих витрат енергії в Росії. Її економіка відрізняється високою часткою енергоємних галузей важкої індустрії. Крім того, у всіх секторах господарства переважають старі енерговитратними технології. Великі і прямі втрати енергії в мережах, виробництві, побуті. Лише за принципом «йдучи, гасіть світло», тобто наведенням елементарного порядку, у нас можна заощадити 5-7% усієї вироблюваної в Росії енергії.

В результаті на одиницю виробленої продукції в Росії нині витрачається енергії в 2,5—3 рази більше, ніж в США і в Західній Європі, і в 4 рази більше, ніж у Японії. Так було не завжди. На початку 70-х років на одиницю продукції в СРСР витрачали приблизно стільки ж енергії, скільки і в США. Однак вибухнула незабаром світова енергетична криза, коли країни Близького Сходу підняли ціни на нафту, дав початок технологічній революції. Стрибок цін на нафту, а потім і інші енергоресурси змусив країни Західної Європи, США, Японію створювати енергозберігаючі технології.

Нашу країну, на жаль, ці процеси не торкнулися. Нафта в Росії як і раніше коштувала дешевше мінеральної води, що не стимулювало її економію, а в ПЕК застосовувалися технології, створені на рубежі XIX—XX ст.

Тим не менше, Росія залишається найбільшою паливно-енергетичною державою світу. Природа щедро наділила нашу країну енергетичною сировиною. Вона має приблизно чвертю всіх енергоресурсів планети: 45% світових запасів газу, 13% нафти, 30% вугілля, 14% урану. Але це ще не все. Для російської території характерна невисока ступінь розвіданості ресурсів, тобто вивченості надр на базі новітніх геологорозвідувальних технологій. Наприклад, ступінь розвіданості ресурсів нафти становить 34%, газу — лише 25%. Показник розвіданості нафтогазового сировини сильно змінюється по території — від 58% на Уралі до 3% у Східному Сибіру і 5% — на шельфах морів. Так що нові Самотлоры ще чекають своїх Ферсманов і Губкиных.

Самотлор — одне з найбільших у світі родовищ нафти в Західному Сибіру. За чверть століття експлуатації воно дало майже 2 млрд т нафти — це 2% нафти, видобутої за всю історію людства. А. О. Ферсман — геохімік і мінералог, організатор численних геологічних експедицій. І. М. Губкін — геолог, автор теорії походження нафти.

1.2 Стан і перспективи енергетики Росії

Пік виробництва енергетичних ресурсів в Росії припадав на 80-ті роки. В цей період на частку нашої країни припадало майже 30% світового видобутку природного газу, 20% нафти, 10% вугілля, понад 8% світового виробництва електроенергії. До середини кризових 90-х років рівень видобутку газу практично не змінився, а ось виробництво нафти знизилася майже в 2 рази, вугілля — в 1,7 і електроенергії — в 1,3 рази. У 1996 р. Росія займала 1-е місце в світі з видобутку природного газу, 2-е — бурого вугілля, 3-е — нафти, 6-е — по видобутку кам’яного вугілля.

При загальному спаді виробництва, ПЕК посилює свої позиції в господарстві країни. Якщо у 1991 р. частка Пеку у виробництві промислової продукції становила 11,6%, то в 1996 р. — більше 30%. Пояснення цьому парадоксу просте — не ПЕК працює краще, а інші господарські сектора працюють гірше. ПЕК залишається острівцем порівняльного благополуччя в кризовій російській економіці. Хоча це «добробут», природно, дуже відносно.

Так, різке зниження фінансування геологічних вишукувань призвело до такого ж різкого зниження розвіданих запасів мінеральної сировини. Якщо в 1991 р. приріст розвідки запасів нафти в 2 рази перевищував рівень її видобутку, то в 1996-му розвідані запаси становили лише 72% від рівня видобутку.

Росія — найбільший постачальник енергетичного сировини на світовий ринок. На експорт йде майже 40% видобутої в країні нафти і 33% газу. ПЕК — це «валютний цех» країни, він забезпечує майже половину всього російського експорту. Починаючи з 70-х років, валютна виручка за експорт паливно-енергетичних ресурсів стала своєрідною паличкою-виручалочкою, що дозволяє пом’якшувати наслідки збоїв у вітчизняній економіці, латати соціальні «дірки».

Добре нарощувати експорт енергоресурсів, і може Росія обійтися без нього? Експортувати їх не вважають негожим такі високорозвинені країни, як Великобританія та Норвегія. Але авангард світової економіки все ж становлять країни, які вивозять головним чином продукцію, що потребує великого інтелекту, а не величезних природних ресурсів. Погано не те, що Росія продає нафту і газ, а те, що ці природні ресурси складають левову частку її експорту; те, що в його структурі переважає продукція невисокою ступеня обробки (наприклад, дешева нафта сира, а не дорогі нафтопродукти). Нарешті — і це найголовніше — на виручену від експорту нафтогазових ресурсів валюту імпортуються продовольство і «ширвжиток» (одяг, взуття, побутова техніка тощо). Таким шляхом лише закріплюється відставання Росії від світової господарської еліти. Цей шлях добре знайомий країнам «третього світу» — їх досі тактовно називають «розвиваються», хоча насправді вони просто слаборозвинені і все більше відстають в економічному розвитку.

Паливні багатства російських надр — потужний важіль, який можна і потрібно використовувати, але не для «латання дірок», а для підйому економіки, докорінного оновлення технічної бази, імпорту новітніх технологій, в тому числі ресурсозберігаючих та природоохоронних, що відповідають викликам сучасності.

Поставками енергоресурсів на світовий ринок Росія надає істотну екологічну допомогу зарубіжним державам, насамперед Європи. У процесі експорту (в основному в європейські країни і республіки СНД) нафти і газу, по суті, «продаються» і російські ландшафти, сильно порушувані і загрязняемые при видобутку цих ресурсів.

Відомо, що найбільш токсичні викиди надходять в атмосферу при спалюванні вугілля, найменш токсичні — при спалюванні газу, нафтове паливо (мазут) займає проміжне положення. Заміна в країнах Європи (без СНД і республік Прибалтики) вугілля та нафтопродуктів російським газом (понад 90 млрд м3 в рік в 1990-1995 рр.) дозволила скоротити щорічні викиди шкідливих речовин в атмосферу більш ніж на 20 млн т, у тому числі твердих частинок — на 10 млн т сполук сірки — на 8 млн т.

Оскільки в середніх широтах північної півкулі переважає західний перенос повітряних мас, забруднюючі речовини, викинуті в атмосферу в Європі при спалюванні одержуваних з Росії енергоносіїв, частково надходять з повітряними потоками на нашу територію. Так, потоки антропогенного сірки, що надходять із заходу на європейську частину Росії, у 10 разів перевершують зворотні потоки повітряних забруднювачів. Таким чином дві головні екологічні проблеми — де взяти природні ресурси і куди подіти виробничі відходи — вирішуються в Західній Європі в даному випадку за рахунок Росії. Ця наша «екологічна допомогу», на жаль, поки що ніяк не враховується в зовнішньоторговельних розрахунках і тому є безоплатною.

Ряд першочергових проблем у галузі належить до загальноекономічним: скорочується приріст потужностей; не проводиться заміна, модернізація працюючого обладнання; ряд районів відчуває труднощі з забезпеченням електроенергією.

Необхідні пошуки і впровадження більш ефективних шляхів передачі електроенергії, наприклад, використання явища високотемпературної надпровідності.

Всі сучасні способи виробництва електроенергії мають масу недоліків і робота ТЕС, ГЕС, АЕС супроводжується рядом негативних екологічних наслідків.

2. Історія розвитку і розміщення галузей енергетики Росії

2.1 Історія розвитку енергетики Росії

На початку ХХ ст. понад 2/3 світового енергоспоживання забезпечувалося за рахунок вугілля. В цей же час в паливному балансі Росії дрова становили 57%, солома — 11%, на мінеральне паливо (насамперед вугілля) припадало 32%. По структурі паливного балансу дореволюційна Росія була типовою аграрною країною, що використовує в основному енергію деревного палива, яка доповнювалася силою вітру або води. У дореволюційній Росії налічувалося близько мільйона водяних і вітряних млинів — це кілька Курських АЕС по потужності. Одним з ключових моментів становлення індустріального суспільства є перехід до використання мінерального палива. У Росії він наступив лише в 30-х роках ХХ ст.

В кінці ХХ ст. головну роль у російському балансі палива грають: газ — 50%, нафта — 31% та вугілля – 12,5%, на інші види палива припадає 7%. Паливний баланс Росії набагато «екологічніше», ніж середньосвітовий — у світовому балансі вугілля становить 30%, а газ — лише 25%.

Перші нафтопромисли з’явилися в Росії поблизу Баку в 1848 р. і у Майкопа в 1854 р. (у США вони виникли лише в 1859 р.). Вже на початку ХХ ст. Росія за розмірами видобутку нафти (11,5 млн т) займала перше місце в світі, забезпечуючи майже половину світового «чорного золота». В Російській імперії 83% нафти добували в Бакинському нафтовому районі (нині — Азербайджан), 13% — в районі Грозного. Велика частина видобутку проводилася іноземними нефтепромышленниками.

До 50-х років Кавказ, тобто Бакинський район і родовища Північного Кавказу, залишався головною нафтовою базою СРСР. У 50-60-ті роки ці функції поступово перейшли до Волго-Уральського району. Але вже в 70-х роках на перший план висунулася Західна Сибір. Зрушення в розміщенні нафтової промисловості пояснювалися виснаженням старих і відкриттям нових природних джерел рідкого палива. У 1996 р. майже 70% російської нафти видобувалося в Середньому Приобье, головним чином в Ханти-Мансійському АТ (163 млн т) і Ямало-Ненецькому АТ (34 млн т). У Волго-Уральському районі зосереджено близько 25% російського нафтовидобутку, у тому числі в Татарії — 25 млн т і Башкирії — 14 млн т. Лише 5% загальноросійської видобутку припадає на інші нафтоносні райони країни.

У нафтових родовищах, як правило, містяться попутні нафтові гази — найцінніше паливно-енергетична та хімічна сировина. Ці гази у нас використовуються лише на 60-70%, решта в цілях безпеки спалюються в факелах. Газові факели здавна «прикрашають» і роблять вигляд пейзаж нафтопромислів, особливо в Західному Сибіру. Одна з причин цього — прагнення будувати неодмінно великі газопереробні заводи. Їх будівництво займає 5-10 років, внаслідок потужності вступають у дію тоді, коли вже починається падіння видобутку. Високий (95-98) відсоток використання нафтового газу в США і Канаді пояснюється вдалим поєднанням на нафтопромислах цих країн великих і дрібних заводів-утилізаторів газу. Є там і мобільні «заводи на колесах».

Це наймолодша і надзвичайно динамічна галузь паливної промисловості Росії. В Російській імперії родовища природного газу були відомі, але не розроблялися. З 1960 по 1990 р. видобуток газу в Росії зросла з 24 до 640 млн т (у 27 разів!). Навіть криза 90-х років, коли промислове виробництво в країні скоротилося більш ніж наполовину, слабо зачепив газову промисловість; видобуток газу залишилася на рівні 600-610 млрд м3.

У 1970 р. більше половини російського газу видобувалося на Північному Кавказі (головним чином в Ставропольському і Краснодарському краях), 16% — в Поволжя і 11% — в Західному Сибіру (у тому числі в Ямало-Ненецькому АТ — лише 0,2%). Але всього за 25 років географія газової промисловості різко змінилася. У 1996 р. понад 90% «блакитного палива» видобувається в Західній Сибіру, в тому числі 88% — в Ямало-Ненецькому АТ і 3% — у Ханти-Мансійському АО. Серед інших газодобувних регіонів виділяється лише Оренбурзька область — близько 5% російського видобутку.

У 1913 р. видобуток вугілля в Росії склала 34 млн т, ще 9 млн т було ввезено з-за кордону, в основному з Англії. 80 років тому Росія не тільки повністю задовольняє свої потреби у вугіллі, але і експортує 20 млн т (близько 8% видобутку).

На відміну від нафтогазовидобувної промисловості, вуглевидобуток набагато більш розосереджена по території країни. Близько 1/3 російського вугілля видобувається в Кузбасі (Кемеровська обл.), освоєння якого почалося на рубежі століть. Під час Великої Вітчизняної війни, коли фашисти захопили «всесоюзну кочегарку» — Донбас, став розроблятися Печорський вугільний. З 70-х років розробляються Кансько-Ачинський (Красноярський край) та Південно-Якутський басейни, відповідно 15% і 4% видобутку. Крім названих, всеросійське значення має «старий» Донбас (його російська частина — Ростовська обл.) — 7% видобутку.

Видобуток палива в Росії вказана в табл. 1.

Таблиця 1.

Видобуток палива в Росії в перерахунку на умовне паливо, %

Короткий опис статті: енергетика росії Природно-географічні та економічні особливості, стан, проблеми та перспективи розвитку енергетики Росії. Сучасні способи виробництва і передачі електроенергії. Історія розвитку і розміщення енергетики РФ, її порівняння з іншими галузями. Енергетика, Росії

Джерело: Реферат: Енергетика Росії — Xreferat.ru — Банк рефератів, творів, доповідей, курсових і дипломних робіт

Також ви можете прочитати