Реферат на тему енергетика, Мої статті , Каталог статей, gradmysley

22.08.2015

Классное радіо

1. Енергетика — основа розвитку господарства .

2. Провідною галуззю енергетики є нафтова промисловість .

3. Значення природного газу в енергобалансі світу .

4. Електроенергетика.

Енергетика — основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні процеси в промисловості, дає тепло і світло людям. Це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть розвідку, освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та передачу електроенергії і тепла. Більшість виробничих об’об’єктів системи знаходяться під контролем одних і тих самих угруповань капіталу. У світовому господарстві ‘ це великі транснаціональні корпорації.

Р обота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну сиоди енергію Сонця тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки (нафта, газ, вугілля) та ядерні паливо. Як альтернативні джерела майбутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі, водень, термоядерна енергія.

Енергозабезпечення світу станом на початок 90-х років за розмірами споживання

здатність становило 11 млрд тонн умовного палива (у т..п.) у вугільному еквіваленті (мовляв. 18).

Найбільші енергоспоживачі: США — 25 % енергоспоживання світу, Росія — близько10 %, Китай — 9 %, Японія — 5,5 %, ФРН — 7,3 %. Енергоспоживання України

(близько 3 %) співмірне з показниками Великобританії, Франції, Канади та Індії.

Споживання енергії в світі особливо швидко зростало в другій половині XX ст. У цей період енергетика розвивалася випереджаючими темпами, енергомісткість виробництва (тобто витрати палива та електроенергії на одиницю продукції) на перших етапах НТР була високою. На межі 80-90-х років темпи приросту енергоспоживання знизилися — світ ступивши на шлях впровадження енергозберігаючих технологій, тобто технологій, які забезпечують зниження енерговитрат.

Світовий паливно-енергетичний баланс, %

Короткий опис статті: енергетика україни

Джерело: Реферат на тему енергетика — Мої статті — Каталог статей — gradmysley

Також ви можете прочитати