Що таке енергія Статті на тему енергії.. Форум про магію, магічна

30.08.2015

Що таке енергія? Статті на тему енергії. • Форум про магію, магічна допомога

Що таке енергія? Статті на тему енергії.
Що таке енергія? Статті на тему енергії.

ЩО ТАКЕ ЕНЕРГІЯ?

Енергія, як написано у Великої Російської Енциклопедії (від грец. energeia — дія, діяльність), — це загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Енергія в природі не виникає з нічого і не зникає, вона лише може переходити з однієї форми в іншу. Поняття енергії зв’язує всі явища природи.

У відповідності з різними формами руху матерії розглядають різні форми енергії: кінетичну, потенціальну, механічну, електромагнітну, ядерну та ін. Цей підрозділ до певної міри умовно. Так, хімічна енергія складається з кінетичної енергії руху електронів та електричної енергії взаємодії електронів один з одним і з атомними ядрами. Внутрішня енергія дорівнює сумі кінетичної енергії хаотичного руху молекул відносно центра мас тіла і потенціальних енергій взаємодії молекул один з одним. Енергія системи однозначно залежить від параметрів, що характеризують стан системи в часі і в просторі. У випадку безперервної середовища або поля вводяться поняття густини енергії, тобто енергії в одиниці об’єму і щільності потоку енергії, що дорівнює добутку щільності енергії на швидкість її переміщення.

В теорії відносності Ейнштейна показано, що енергія Е тіла нерозривно пов’язана з його масою т співвідношенням Е = мс’, де с — швидкість світла у вакуумі.

Ця велика формула багато в чому перевернула наші уявлення про Всесвіт. Поняття, які раніше вважалися філософськими, містичними, що не мають відношення до реального життя, раптом набули чинності фізичних законів. Все в світі взаємопов’язане, маса може безпосередньо переходити в енергію, і в невеликій масі міститься колосальна енергія.

В ХХ столітті це було експериментально доведено на прикладі атомної бомби.

Але якщо можливий прямий перехід маси в енергію, значить, можна міркувати і про перехід енергії в масу. Тобто про виникнення речовини з енергії фізичного вакууму. Або про трансмутації елементів через перехідні стани фізичного вакууму.

У той же час з цієї формули випливає, що просто для підтримки форми тіла потрібно величезна енергія. Тому можна говорити про Енергії Форми і про вплив цієї енергії на навколишній простір. У цьому принципі закладено основи розуміння впливу пірамід, куполів та інших геометричних форм.

Будь-яке тіло має енергією, одна форма енергії може переходити в інші види при русі, роботі і перетвореннях частинок (распадах, ядерних реакціях тощо).

Згідно класичної фізики, енергія будь-якої системи змінюється безперервно і може приймати будь-які значення. Згідно квантової теорії, енергія мікрочастинок, наприклад електронів в атомах, приймає дискретний ряд значень. Атоми випромінюють електромагнітну енергію у вигляді дискретних порцій — світлових квантів або фотонів.

Енергія системи визначає можливість здійснення роботи і вимірюється енергія в тих же одиницях, що і робота.

З біофізичної точки зору енергія систем і органів визначається рівнем забезпечення мітохондрій вільними електронами, т.тобто характером електронного транспорту. Здатність мітохондрій виробляти АТФ визначає можливість здійснення роботи з точки зору процесів фізіологічної активності. Але можливість здійснення роботи і називається енергією.

Трохи пізніше ми торкнемося поняття психічної енергії і поговоримо про її трансформації у фізичну енергію.

Поняття енергії застосовне до всіх явищ світу, що оточує нас. Це найбільш загальне, найбільш універсальне поняття. Ми можемо без перебільшення сказати, що енергія — у всьому, що нас оточує, і будь-які явища матеріального світу — це сконденсована енергія.

Костянтин Коротков «Енергія наших думок»

Востаннє редагувалось Gor 28 лис 2010, 16:24, всього редагувалось 1 раз.

Допомагаю розібратися в проблемі, іноді надаю магічну допомогу.

Короткий опис статті: види енергії

Джерело:
Що таке енергія? Статті на тему енергії. • Форум про магію, магічна допомога

Також ви можете прочитати