Скачати реферат на тему Атомна енергетика України. Біологія, реферат безкоштовно.

22.09.2015

Атомна енергетика України

Атомна енергетика України, проблеми та перспективи розвитку. В історії людства не було наукової події, більш видатної за своїми наслідками, ніж відкриття ділення ядер урану і оволодіння ядерною енергією. Людина отримала у своє розпорядження величезну, ні з чим незрівнянну силу, нове могутнє джерело енергії, закладене в ядрах атомів. Початок ядерної фізики поклала опублікована в грудні 1895р. робота

Ст. Рентгена Про новий рід променів. Він назвав їх Х-променями, згодом вони отримали назву рентгенівських. До 1940р. всі роботи по ядерній фізиці широко публікувалися. З початком другої світової війни вся інформація і обмін новими даними були припинені. Перший ядерний реактор був запущений в США 2121942г. під керівництвом італійського вченого Енріко Фермі. Перша в світі атомна електростанція стала до ладу в червні 1954р. а підмосковному місті

Обнінську. Розвиток індустріального суспільства спирається на постійно зростаючий рівень виробництва і споживання різних видів енергії. Науково-технічний прогрес, підвищення якості продукції, поліпшення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництва визначаються розвитком енергетики країни, основою якої є паливна база. Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвестиції у паливно-енергетичний комплекс становлять близько 40 сумарних капіталовкладень у промисловість.

В Україні темпи розвитку паливно-енергетичного комплексу україни за останнє десятиріччя зменшились виробництво електроенергії зменшилося на 36, видобуток нафти-23, газу — на 35, вугілля на 4. Масштаб видобутку та витрачання копалин енергоресурсів, металів, споживання води, повітря для виробництва необхідної людству кількості енергії величезний, а запаси ресурсів, обмежений. Особливо гостро стоїть проблема швидкого вичерпування запасів органічних природних енергоресурсів.

Короткий опис статті: енергетика україни

Джерело: Скачать реферат на тему Атомна енергетика України. Біологія, реферат.

Також ви можете прочитати