Традиційна, нетрадиційна і вільна енергетика, що це і як поєднати? .

05.07.2015

☼ Енер’тика — область господарсько-економічної діяльності людини, сукупність великих природних та штучних підсистем, що служать для перетворення, розподілу і використання енергетичних ресурсів усіх видів.

☼ Традиційна електроенергетика — ядерна, тепло-, гідроенергетики;

Характерною рисою традиційної електроенергетики є її давня і гарна освоєність, вона пройшла тривалу перевірку в різноманітних умовах експлуатації. Основну частку електроенергії в усьому світі отримують саме на традиційних електростанціях. Але використовувані ресурси невозобновляемы, в процесі експлуатації призводить до забруднення навколишнього середовища.

☼ Нетрадиційна електроенергетика —

Малі гідроелектростанції;

Вітрова енергетика;

Геотермальна енергетика;

Сонячна енергетика;

Біоенергетика;

Установки на паливних елементах

Воднева енергетика;

Термоядерна енергетика.

Більшість напрямів нетрадиційної електроенергетики засновані на цілком традиційних засадах. Характерними рисами нетрадиційної енергетики є їх екологічна чистота і широкий діапазон цін.

☼ Вільна енергетика-

антигравітаційні, безопорні системи;

Відмінні риси вільної енергетики-використання безтопливных генераторів з автономною роботою, екологічність, можливість транспортувати ел.енергію по одному дроту і безпроводно, висока частота і напруга, часто імпульсне.

Така загальна характеристика. І перше питання — чи можливо привнести в традиційний уклад енергетики нові напрямки? У науковому підході відповідь-так, можна. Тоді де і як застосувати?

Короткий опис статті: нетрадиційна енергетика

Джерело: Традиційна, нетрадиційна і вільна енергетика — що це і як поєднати? | Неформали енергетики | Вільна енергія | ВКонтакте

Також ви можете прочитати