Урок. Рішення завдань Кінетична і потенційна енергія

24.08.2015

Урок. Рішення задач «Кінетична і потенційна енергія»

Мета :

Освітня:

 • закріплення пройденого матеріалу(поняття роботи й потенціальної енергії);
 • аналіз поняття кінетичної енергії і процесу перетворення потенційної енергії в кінетичну на прикладі математичного маятника;
 • робота по формуванню навичок (аналіз умови задачі, експериментальна робота, робота в групі);

Виховна:

 • виховання світоглядних понять (причинно — наслідкові зв’язки в навколишньому світі, пізнавальність світу);
 • моральне виховання (товариська взаємодопомога, етика групової роботи).

Розвиваюча:

 • розвиток навичок і умінь (класифікувати і узагальнювати, Формулювати висновки, самостійність мислення);
 • розвиток грамотної усної мови;
 • розвиток навичок практичної роботи.

Здоровьесберегающая:

 • вчення із захопленням;
 • організація творчої діяльності, створення умов для творчого самовираження;
 • організація пошукової діяльності;
 • орієнтація на особистість учня, врахування особливостей всього класного колективу;
 • адаптація програми навчання до умов здоров’єзбережувальної середовища (особистісно-орієнтований підхід, робота в групах).

Підготовка

Клас ще з початку навчального року розбито на чотири групи. 1 група. діти дуже здібні в предметі, зацікавлені, захоплені предметом (7 осіб).2группа. стабільно – добре працюють на уроках учні (9 осіб). 3 група: учні не завжди активні на уроках(8 осіб).4 група. робота цих учнів вимагає постійної корекції та контролю. У кожній групі самі учні обрали керівника, який координує роботу групи. За результатами певного періоду роботи можливий перехід з однієї групи в іншу.(6 осіб).

Обладнання:

Для експериментальної задачі заздалегідь встановлено математичний маятник (на цвях дошці прикріплено транспортир і довга нитка з металевою кулькою, масою 65 м ). Керівнику кожної групи видається папка з файлами в яких розкладені завдання по кількості чоловік у групі. Є так само завдання і інших груп, для того щоб закінчивши завдання раніше включитися в роботу іншої групи.

Хід уроку .
Організаційний момент.

Учитель: Мета сьогоднішнього уроку розглянути поняття кінетичної енергії, проаналізувати процес переходу потенційної енергії в кінетичну на прикладі математичного маятника. Завдання для 1-ї групи: вирішити експериментальну задачу, пояснити її класу. Завдання 2-й і 3-й групах: вирішити і пояснити якісні та розрахункові задачі на кінетичну і потенційну енергію. Завдання 4-ї групи: повторити пройдений матеріал, усвідомити процес переходу потенційної енергії в кінетичну.

Перевірка домашнього завдання

1-я, 2-я і 3-я групи пишуть тест на два варіанти для кожної групи, після закінчення тестування обмінюються листочками між собою всередині групи, ставлять один одному оцінки, роботи здають вчителю. (Текст тестів див. Приложении1 ). В цей час 4-я група усно працює з учителем..(см Приложение2 ).

Демонстрація. Експериментальна задача 1-ї групи.

На прикладі математичного маятника визначте, чому дорівнює швидкість кульки в нижній точці траєкторії, в крайніх положеннях.

Досвід «Перехід потенціальної енергії в кінетичну і назад».

При проведенні досвіду орієнтуються на наступні питання:

 1. Що дано?
 2. Для чого проводимо досвід? (сформулювати мету досвіду за умовою завдання).
 3. Що робимо?
 • Відвести вліво кульку на 45 0
 • Спостерігаємо коливання кульки
 • Відзначаємо верхнє і нижнє положення кульки, проводимо горизонтальні прямі
 • Відхиляємо кулька знову до верхнього положення
 • Спостерігаючи за кулькою ставимо перешкоду, що відбувається з кулькою?
 1. Що помітили?
 • Кулька піднявся на …
 • Що відбувається з кулькою в крайньому положенні?
 • Що відбувається з кулькою в крайній точці траєкторії?
 • Як кулька рухається з перешкодою?
 1. Зробити якісний аналіз результатів (пояснити).
 2. Оформити розрахункову частину завдання.

Весь клас в цей час спостерігає досвід, висловлюють свої припущення про те, що має вийти. Коли 1-я група записала умова задачі на дошці (висота, на яку піднявся кулька, заздалегідь визначена перед уроком, маса кульки), всі інші приступають до виконання завдань у групах, а 1-я група виконує розрахунки.

Рішення завдань

Завдання для рішення 2-ї та 3-ї групи.

№1. Наведіть приклади тіл володіють одночасно і потенційної і кінетичної енергією.

№2. Якою енергією володіє африканський слон, біжить зі швидкістю 40 км?год, маса якого 4.5 т?

№3. Маса самоскида в 12 разів більше маси легкового автомобіля, а швидкість в 6 разів менше швидкості легкового. Кінетична енергія:

 • вантажного в два рази більше
 • легкового в два рази більше
 • легкового в три рази більше
 • одного в 36 разів більше, ніж у іншого.

№4. На рисунку зображено графік залежності ?х (t). Визначити роботу сили, що діє на тіло, за 10с, якщо маса його дорівнює 15 кг? малюнок 1 )

№5. Кінетична енергія тіла дорівнює 20 Дж, а його імпульс 10 кг м?с. Знайдіть швидкість тіла.

Завдання для 4-ї групи.

Після того як вирішена задача №11 зі своєї папки. Учні цієї групи вирішують завдання для 2-ї і 3-ї груп. Завдання викликають труднощі розбираються на дошці самими учнями.

Виконавши експериментальну задачу, 1-я група приєднується до решти. Для дітей вирішальних вперед є резервні завдання, які оцінюються окремо.

Резервні завдання .

№1. Камінь масою 4.5 кг кидають вертикально вгору з початковою швидкістю 72 км/ч. На яку висоту підніметься камінь?

№2. Снаряд, випущений вертикально вгору, досяг максимальної висоти 1 км Якою швидкістю він мав на половині висоти?

№3. Хокейна шайба масою 160г, що летить горизонтально зі швидкістю 25 м/с, влетіла у ворота і вдарила у сітку, яка при цьому прогнулася на 5 див. яка максимальна сила, з якою шайба подіяла на сітку?

Пояснення досвіду

1-я група пояснює результати досвіду. Клас обговорює висновки, при необхідності вчитель коригує висновки учнів, виправляє помилки. Досвід проводиться повторно. З більш легким пластмасовим кулькою. Результати порівнюються.

Домашнє завдання

За даними про нову техніку (1, 35-44) скласти задачу для іншої групи. На цьому ж уроці учні обмінюються завданнями.

Підведення підсумків уроку.

В кінці уроку учні самостійно оцінюють свою роботу, як кожного окремо, так і групи в цілому.Оцінка групи враховується при груповому заліку в кінці теми.

Короткий опис статті: кінетична енергія Поділ класу на групи дозволяє відійти від традиційної форми уроку, економить час, враховує можливості дітей і не допускає «прогалин» в знаннях. Така робота активізує дітей на уроці, крім того, може бути використана не тільки на уроці вирішення завдань або узагальнення пройденого матеріалу, але і при вивченні нового.

Джерело: Урок. Рішення задач «Кінетична і потенційна енергія»

Також ви можете прочитати