Відновлювана енергетика, вихід для України . Перший Вугільний

24.09.2015

Відновлювана енергетика — вихід для України

Відновлювана енергетика, вихід для України . Перший Вугільний

Один із шляхів виходу зі складних ситуацій, в яких виявляється наша держава і її громадяни через необхідність закупівлі енергоносіїв за межами України, — розвиток відновлюваної енергетики. Відповідними дослідженнями займається Інститут відновлення-новляемой енергетики НАН України, створений у 2004 році. Його директор, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Нвер Мхітарян переконаний, що будь-які ультиматуми щодо придбання природного газу з чужих родовищ втратять сенс тільки тоді, коли наявні в Україні резерви власного енергопостачання запрацюють на повну потужність.

Нвер Мнацаканович, розвиток відновлюваної енергетики в усьому світі, так би мовити, тренд останнього десятиліття. Це дійсно безальтернативний шлях?

Так, і тому є три основні причини. Перша давно відома за даними Світової енергетичної ради, розвідані запаси енергоресурсів, крім вугілля, навіть при дбайливому споживанні, закінчаться приблизно через сорок років. Друга стала ще більш очевидною після минулорічних подій в Япо-нді, коли слово «Фукусіма» стало такою ж назвою, як і Чорнобиль. Вже ніхто не буде, як це було ще недавно, стверджувати, що атомна енергія від самих сучасних АЕС екологічно безпечна. Та й реальні запаси ядерного палива виявилися далеко не безмежні: його видобуток і переробка стають все затратніше, а безпечне захоронення постійно накопичуються радіоактивних відходів — все проблематичніше. І, по-третє, це політичні міркування — нікому не хочеться виявитися практично в наркотичній залежності від постачальників нафти і газу.

Сьогодні в Україні імпорт енергоносіїв становить близько 50%, рівень енерговитрат як у промисловості, так і в комунальному секторі традиційно високий, а системного енергозбереження практично не існує. До речі, нещодавно вчені нашого інституту підрахували, що тільки за рахунок застосування енергозберігаючих технологій в Україні можна скоротити загальне споживання енергії майже на 40%. І це реальна цифра. У цьому випадку на перший план треба виводити культуру энергопотреб-ня, створення відповідних вітчизняних традицій. А це процес тривалий і трудомісткий. Але найголовніше незважаючи-ря на енергозбереження, за всіма світовими прогнозами, споживання-ня енергії в найближче десятиліття буде тільки рости.

Минуло п’ять років з моменту прийняття «Енергетичної стратегії України до 2030 го-так». Йде за планом розвиток нетрадиційної та відновлюваної енергетики?

насправді, згідно «Енергетичної стратегії» (далі — Стратегія. — Ред.), ці плани вкрай скромні: а всі 25 років нетрадиційні і поновлювані джерела енергії для заміщення передбачено використовувати лише 19% сумарного рівня споживання первинної енергії, або приблизно 58 мільйонів тонн умовного топ-ліва. В тому числі на частку биоэнергети-ки, вітроенергетики, геліоенергетики, малої гідроенергетики та геотермальної енергетики припадає лише 4%. Це вкрай мало! Навіть з урахуванням того, що на сьогоднішній день ця частка, за даними різних джерел, становить не більше 1,5%. Але ж мова йде про досить довжин-ном часовому відрізку, на якому тенденція до зростання, принаймні, стабільна. Думаю, що з урахуванням нинішнього розвитку технологій, випереджаючого де-факто навіть оптимістичні прогнози, а також, так би мовити, глобальної світової моди, яку диктують провідні країни, частка енергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел повинна через два найближчі десятиліття скласти не менше 30% загального енергоспоживання. Подібну, якщо не більш амбітне завдання, що ставлять перед собою більшість держав, де енергетична ситуація схожа з нашою.

Чому ж у «Енергетичної стратегії України» такі скромні цілі?

Є об’єктивна причина — наша бідність. Відновлювана енергетика все-таки ще дорога. Можливо, позначилося також дещо зневажливе ставлення до відновлюваної енергетики: ви, вчені, будуйте свої вітряні млини, грайтеся з будиночками на сонячних батарейках, а ми потім все одно купимо газ. Абсолютно правильно констатуючи, що неоптимальна структура енергетичного балансу з переважанням енергоносіїв імпортного походження призводить до посилення залежності України від зовнішніх чинників, Стратегія намітила рішення проблеми з допомогою разів-розвитку атомної енергетики і частково енергозбереження. При цьому оцінка вітчизняного потенціалу відновлюваних джерел енергії виявилася, на нашу думку, істотно заниженою. П’ять років, які пройшли з часу появи документа, це аргументовано довели. Крім того, в Краї-тегії навіть не закладена необхідність знижувати нинішній рівень техногенного навантаження, що підсилює небезпеку для екології, а ця проблема в нашій країні надзвичайно гостра. Не враховується і перспективність застосування децентралізованої малої енергетики в умовах економічної та енергетичної кризи саме для малого та середнього бізнесу та необхідність її державної тарифної підтримки. Власне, документ був прийнятий до світової кризи 2008-го, під час якого і проявилася ця необхідність. Нинішнє зволікання з його коригуванням тільки погіршує ситуацію. Прийняття закону про «зеленому» тариф, який набрав чинності 1 січня 2010 року-так, кілька підняв мотивацію до використання енергоносіїв, отриманих з відновлення-поновлюваних джерел енер-гії. До речі, в розробці цього законопроекту взяли активну участь фахівці нашого інституту. Як результат, у 2011-ду підприємства відновлюваної енергетики України виробили близько 400 млн. кВт/год електроенергії, і продали її держ-пред-прія-тію «Енергоринок» «зеленого» тарифом. Це, звичайно, не багато, враховуючи реальний потенціал країни. Але традиційні енергоносії все-таки істотно дешевше, і цей фактор поки переважує екологічний та інші аргументи.

Вирішено — хоча б на рівні наукових розробок — проблема високої вартості відновлюваної енергії?

І не тільки на цьому рівні. Приміром, у Бразилії вже в кінці минулого року енергія від вітрових електростанцій виявилася дешевшою за ту, яку виробили станції, що працюють на природному газі. Цей факт тішить. У нас в країні сьогодні вартість електроенергії, про-вивів сонячними електростанціями, становить приблизно п’ять гривень за 1 кВт/год, вітрової трохи більше гривні, гідроенергетики трохи менше, зате вартість електроенергії, виробленої на АЕС — 20 копійок. Ось така математика. Шлях один — зниження собівартості. Науково-технічні проблеми альтернативної енергетики відомі, вони стають темами фундаментальних і прикладних досліджень нашого інституту, стимулом до винахідницької діяльності. Це — підвищення ефективності сонячних панелей, зростання ємності акумуляторів енергії, збільшення надійності вітрових установок і т. д. З появою кожного нового матеріалу або технології рішення названої вами проблеми наближається. Але для того, щоб не винаходити велосипед, щоб іти в ногу зі світовою наукою, потрібні скоординовані фундаментальні дослідження за багатьма науковими напрямами, в тому числі в рамках міжнародних проектів. У вересні минулого року в Криму наш інс-титут провів XII Міжнародна-ву науково-практичну конференцію «Відновлювальна енер—енергетика XXI століття», в якій взяли участь вчені України-ни, Росії та Європи. За підсумками її роботи позначився ще ряд проблем. Насамперед, було зазначено: в Україні відсутній координаційний центр з розробкам у галузі відновлюваної енергетики, не кажучи вже про інших компонентах наукової інфраструктури з вивчення її перспектив. Також наша держава суттєво відстає в технологічному плані, що заважає навіть зацікавленим підприємствам налагодити випуск надійного і споживацьки прив-лекательного устаткування для поновлюваної енергетики.

Як же виправити подібну ситуацію?

Паралельно з пересмот-ром енергетичної програми повинна бути прийнята нова Го-сударственная програма розвитку відновлюваної енергетики. І в ній вищезазначену мету — заміщення до 2030 року 30% енергоносіїв з традиційних джерел енергії з відновлюваних джерел, при зниженні їх вартості мінімум в два рази — можна буде детально прописати, з покроковим описом просування до неї. Виконання такої програми дасть можливість підвищити рівень енергетичної незалежності України, зменшити обсяг використання традиційних природних ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію, удосконалити механізм державного-державного управління і регу-ліро-ня в галузі. Поклади-тільним побічним, але важливим ефектом буде і приб-лижение України до вимог Євро-пейс-кого Союзу з точки зору реалізації положень Енергетичної-енергетичної хартії. Згадаю тільки один прогнозний техніко-економічний показник від зростання використання енергії відновлюваних джерел: надходження коштів до державного бюджету за рахунок податку на прибуток за період 2011-2030 р. прогнозується в обсязі 158 млрд. грн. а до 2055 р. — 860 млрд. грн. Крім того, надходження до бюджетів усіх рівнів зростуть за рахунок нарахувань на заробітну плату, орендних платежів, компенсацій за запобігання шкідливих виб-росів і т. д. Це об’єктивно вигідний шлях, важливо тільки його почати.

— Ви згадали поетапне просування до мети. Якими мають бути перші кроки?

На першому етапі реалізації програми необхідно створити інноваційний центр, який би координував різнопланові заходи, необхідні для досягнення її цілей. Доцільно було б створити його на базі Інституту відновлюваної енергетики (ИВЭ) НАН України як провідної організації в галузі альтернативної енергетики. Наш інститут проводить системні фундаментальні і науково-технічні дослідження, має відповідну експериментальну і виробничу базу, звичайно, вимагає модернізації, необхідний кадровий потенціал і досвід підготовки законодавчих ініціатив. Уточню, що ті-ми, пов’язані з відновлюваною енергетикою, сьогодні цікаві багатьом студентам, аспірантам, молодим кандидатам наук. З-також викону ються відповідні дослідження наших співвітчизників затребувані на конференціях у всьому світі, друкуються в солідних наукових виданнях, ця проблематика — цікавий виклик для молодих, допитливих умів. І на-ша завдання сьогодні — запропонувати наукової молоді цікаву роботу на батьківщині, передбачає реальне втілення проектів та ідей. З цією проблемою пов’язана і наступна — популяризувати серед потенційних користувачів поновлюваних джерел енергії інформацію про розвиток цієї галузі в Україні, зацікавити інвес-торів вигідними умовами і чіткими перспективами.

І як швидко можуть окупитися витрати?

Згідно з нашими розрахунками, термін окупності інвестицій для різних видів відновлюваної енергетики — від п’яти до дев’яти років. Бо це дійсно серйозна пропозиція для тих суб’єктів господарювання, хто розраховує на довге і стабільне перебування на ринку. Ми завершили масштабне дослідження щодо перспектив розвитку відновлюваної енергетики вийшовши на прогнозні показники, в яких наг-лядно видно зменшення вартості обладнання і собівартості електроенергії для різних видів поновлюваних джерел, з урахуванням всіх факторів, включаючи амортизацію та оподаткування. Визначено оптимальні розміри «зелених тарифів» на кожний рік. Створено-ний при нашому інституті центр проводить сертифікацію обладнання відновлюваної енергетики, надання-виставляє необхідні споживачам консультації.

Наскільки Інститут відновлюваної енергетики НАН України, який ви очолюєте з моменту заснування, готовий до місії загальнодержавного координатора з розвитку галузі?

Судіть самі: ми працюємо восьмий рік, створено шість наукових відділів — комплексних енергосистем, сонячної енергетики, вітроенергетики, малої гід-роэнергетики, геотермальної енергетики та відновлюваних органічних енергоносіїв. При інституті функціонують Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики і Кримський науково-технічний центр енергозбереження та відновлення-новляемой енергетики. Ми підтримуємо тісні зв’язки з націо-льними та міжнародними організаціями, що працюють у галузі відновлюваної енергетики. Зокрема, з Інститутом технічної теплофізики, Інститутом електродинаміки НАН України, Націо-професійними технічним університетом України «київський політехнічний інститут», міжнародною організацією «Євро-солар», Агентством ООН з промислового розвитку ЮНІДО — перелік далеко не повний. Наші співробітники розробили «Атлас потенціалу возобновляе-ваних джерел енергії України-ни», призначений для використання в процесі проведення науково-дослідних, пошукових, проектних робіт, при створенні і впровадженні енергетичного обладнання. Дослід-вано розподіл потенціалу вітру для всіх регіонів України, визначено оптимальні місця розташування вітроенергетичних станцій середньої і великої потужності. Створені схеми і конст-ції сонячних колекторів, фотобатарей на основі композиційних полімерів. Вивчено потенціал гідротермальних ресурсів України, зокрема-ти вироблених свердловин нафтових і газових родовищ; запропоновано нові способи підвищення ефективності їх використання за рахунок утилізації супутніх газів, насамперед метану, а також отримання корисних речовин з мінералізованих вод. Розроблені технології комплексного використання енергетичного потенціалу біомаси — як деревної, так і органічної, відходів тваринництва. Всього на сьогоднішній день співробітники ИВЭ НАН України опублікували 477 наукових праць, 10 монографій і два навчальних посібника.

А як йдуть справи з практичним впровадженням наукових розробок?

Я просто наведу кілька прикладів. Фахівці відділу вітроенергетики розробили установки потужністю від 0,2 до 20 кВт, призначені для трансформації кінетичної енергії вітру в електричну з подальшим її перетворенням з допомогою додаткових вуст-ройств в необхідний конкретному споживачеві вид енергії. Одна з таких автономних систем висвітлює по периметру приватне рибне господарство близько Монастирища Черкаської області і забезпечує електрикою будинок обслуговуючого персоналу. У кримських селах Ільїн—ка, Сизівка, Котельниково, Новоолексіївка, Медведівка, Бурштинове розроблені і побудовані кілька теплових пунктів на геотермальних свердловинах. Вода температурою 55-85 °С піднімається на поверхню під тиском від п’яти до 12 атмосфер, проходить через блок очищення, надходить на теплообмінники, де віддає тепло мережній воді і насосами високого тиску закачується у водоносний горизонт. Нашим ноу-хау є застосування геотермальної циркуляційної системи для підтримання пластового тиску, воно продовжує термін експлуатації системи до 20 років. У відділі сонячної енергетики виготовили експериментальний зразок комбінованого фототермического модуля, нагріваючого на добу до 40 °З близько 60 літрів води. На базі автопричепа створений і пересувний варіант установки для автономного гарячого водопостачання до 200 літрів на добу. Фахівці відділу відновлення-поновлюваних органічних енергоносіїв розробили установку для утилізації зношених шин — на виході отримуємо рідке паливо без викидів шкідливих речовин в атмосферу. Власне, перераховувати можна довго — тільки абсолютно самостійні розробки фахівців інституту захищені 39 патентами.

Що стосується галузі в цілому, то після недавнього введення в дію в Криму за допомогою австрійських інвесторів сонячного парку «Перово», найбільшої в світі сонячної елект-ростанции, та деяких інших потужностей, прогноз спеціалістів-тів на 2012 рік оптимістичний: загальна потужність об’єктів відновлювальної енергетики в країні підвищиться вдвічі.

А якщо заглянути в майбутнє? Якими вам бачаться перспективи відновлюваної енергетики?

Відомо кілька прог-нозов, і по одному з них, створеного під егідою ООН, вже до 2050 року людство майже на 80% перейде на енергію відновлюваних джерел. Але є і конкретика, причому від наших європейських сусідів. Німецькі енергетичні компанії буквально днями оголосили про намір вкласти в найближчі кілька років понад 12 млрд. євро в проекти відновлюваної енергетики, насамперед у вітроенергетику. Щоб половина потреб-ляемой країною енергії була «зеленого» вже до 2022 році, коли за рішенням уряду, прийнятим після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1», місцеві атомні станції будуть повністю виведені з експлуатації. Цей шлях і для України надзвичайно важливий, потрібно тільки почати по ньому йти.

Роман Солдатов

Щоб не витрачати час на самостійну реєстрацію компанії вам найкраще купити вже готове рішення і ТОВ з директором. Тим більше, що готові ТОВ ви можете підібрати через компанію donative.ru, де фахівці завжди раді допомогти вам.

Короткий опис статті: енергетика україни Ласкаво просимо на оновлений Вугільний портал України. Тут ви зможете знайти комерційні пропозиції з купівлі та продажу вугілля, а також найсвіжіші новини і статті, пов’язані з вугільною промисловістю. Вугільний Портал України,оголошення,купити,продати,Вугілля,оголошення,вугілля,вугілля в україні,Перший Вугільний Портал України,вугілля україни,продам вугілля,ціна,Україна,coal,ukraine,вугілля україни,гірничо-шахтне обладнання,продаж,ГШО,гірська промисловість,бурове обладнання,гірничо-шахт устаткування,енергетика,портал вугільної промисловості,mining industry

Джерело: Відновлювана енергетика — вихід для України | Перший Вугільний портал України

Також ви можете прочитати