Застосування альтернативних джерел енергії в Україні . Альтернативні джерела енергії .

26.08.2015

Застосування альтернативних джерел енергії в Україні

Застосування альтернативних джерел енергії в Україні . Альтернативні джерела енергії .
30 червня пройшов другий міжнародний форум з відновлюваної енергетики Energy Industry Forum 2011 за підтримки юридичної компанії Jurimex.

Форум був орієнтований на обговорення можливостей створення сприятливих умов для розвитку та впровадження інноваційних технологій та використання альтернативних видів енергії. На майданчику зібралося близько 150 провідних фахівців у сфері альтернативної та відновлюваної енергетики, які обговорили екологічні, соціальні, правові, організаційні та фінансові аспекти використання альтернативних джерел енергії.

Форум розпочався з прес-секції «Державна підтримка використання альтернативних видів енергії». На думку Дмитра Чубенко. президента асоціації Матек, радника голови КМДА, радника Міністра з питань ЖКГ України, «природного попиту на альтернативну енергетику в світі не існує, оскільки вона все ще ??дорожче традиційної ». Р-н Чубенко розповів про досвід державної політики підтримки альтернативної енергетики в Європі: «Для розвинених країн — це питання швидше екології, ніж економічної вигоди. До 2015-2017 р. тренди альтернативної і традиційної енергетики повинні зблизитися: сонячна енергія дешевшає на 20% в рік, а традиційна – дорожчає ». Очікується, що до 2020 р. при загальному споживанні ВДЕ приблизно 6944 млн т умовного палива, частка різних джерел складе: гідроенергія — 25%- сонячна енергія — 9,6%- паливо з деревини — 42%, відходи — 13,3%. «Європейська комісія вважає, що в 2020 р. в Європі п’ята частина енергії вироблятиметься з екологічно безпечних джерел », – говорить г-н Чубенко. – Вже сьогодні, наприклад, в Данії частка ВДЕ в загальному електричному балансі (електростанції на поновлюваних джерелах енергії, які підключені до загальної енергосистеми країни) в окремі місяці становить до 50%, а протягом доби, особливо вночі, досягає 100%. В Іспанії ці показники становлять 30% і 50% відповідно. Досвід європейських і світових країн показує: більше половини країни можна перевести на поновлювані джерела енергії. Так, Швеція перевела на «чисті» ресурси 51% економіки. Данія за допомогою тільки вітру виробляє 25% усього струму. У Великобританії в 2010 р. 10% електроенергії вже виробляється ВДЕ .

Борис Костюковський. завідувач відділом Інституту загальної енергетики НАН України виділив наступні основні цілі державного управління розвитком енергетики: покриття потреб споживачів в енергоресурсах у відповідності з їх платоспроможним попитом і режимами енергоспоживання — виконання вимог щодо енергетичної безпеки — забезпечення прийнятих цін на ПЕР, як з позиції споживача, так і власників енергетичної компанії — забезпечення нормативних значень показників якості ПЕР — виконання вимог щодо надійності роботи систем енергопостачання в нормальних умовах експлуатації та забезпечення необхідного рівня їх життєздатності при виникненні форс-мажорних обставин — виконання вимог щодо захисту навколишнього середовища і раціонального природокористування.

У секції «Механізми фінансування та інвестування у відновлювану енергетику» свої доповіді представили: Юлія Шевчук. керівник представницького офісу NEFСO в Україні, Надія Рязанова. радник IFC, і Вадим Новіков. генеральний директор Пренекон Україна. Вони розповіли про реалізовані проекти по впровадженню енергозберігаючих технологій на підприємствах. «Основними чинниками, що впливають на рішення приватного інвестора, є прибутковість і ризикованість, – говорить Вадим Новиков. –Енергетика – «небезпечна» галузь для інвесторів, оскільки обидва ці чинника впливає держава: прибутковість галузі створюється спеціальними умовами (зелений тариф, оподаткування тощо), а ризик обумовлюється непередбачуваністю державної політики ».

Однією з галузей, де застосовується відновлювана енергія, є аграрний сектор. Хоча використання енергії біомаси в Україні знаходиться в зародковому стані, умови для її освоєння (особливості клімату, потенціал аграрного сектора економіки) досить сприятливі. Зараз розроблено спосіб і пристрій для енерготехнологічної переробки біомаси (деревини, соломи, соняшникового лушпиння та ін). Георгій Гелитуха. директор Науково-технічного центру » Біомаса, навів приклади, як використовують біомасу у вигляді палива в Україні. Юрій Матвєєв. заступник директора Науково-технічного центру » Біомаса, розповів про можливі варіанти розвитку біогазових технологій. Наприклад, проектування і будівництво очисних споруд тваринницьких підприємств можна проводити на базі анаеробного зброджування. За бажанням замовника передбачається використання багатокомпонентних субстратів для збільшення виходу біогазу з використанням на власні потреби підприємства. По-друге, проектування і будівництво великих біогазових комплексів шляхом зброджування силосу кукурудзи чи іншої зеленої маси: з подальшим виробництвом і продажем електроенергії за зеленим тарифом або з подальшим отриманням біометану і використанням в якості замінника природного газу.

Сьогоднішнє стан комунальної теплоенергетики може бути охарактеризоване як близьке до критичного. Для теплоспоживання витрачається близько 47% всього обсягу природного газу, що використовується у державі, яка переважно імпортується з Росії за більш високими цінами. Саме тут зосереджений найбільший потенціал енергозбереження. За словами Анатолія Долинського. директора Інституту технічної теплофізики НАН України, проведена модернізація комунальної теплоенергетики Донецької області, де в 2010 році отримана економія природного газу 80 млн м3 (27,5%), знижено викиди оксидів азоту на 274 т і парникових газів на 146 тис. т. Загальна економія природного газу з 2004 року склала 348,5 млн м3. Пілотний проект регіональної програми окупився за чотири роки і став базою для десяти регіонів.

Микола Уланов. директор ОКТБ Інституту теплофізики НАНУ, дає наступні коментарі: Теплонасосні технології теплопостачання володіють рядом переваг в порівнянні з іншими технологіями як в економічній, так і в екологічній сферах. Відсутність реальної державної підтримки гальмує широке впровадження теплонасосних технологій, т. к. в економіці України поки ще немає потреби в енергозбереженні, а високі тарифи на електроенергію і низькі тарифи на природний газ не стимулюють впровадження теплонасосних технологій. Україні потрібно переймати досвід розвинених країн щодо застосування теплонасосних технологій, де їх частина в теплопостачанні повинна становити 75% до 2020 року.

На форумі також виступили: Олексій Оржель, представник Національної комісії регулювання електроенергетики, Олександр Шишканов. партнер Jurimex, Степан Капшук. генеральний директор Укроліяпром, Вікторія Кучеренко. заступник генерального директора з інвестицій та стратегічного розвитку Донецьктеплокомуненерго Геннадій Фаренюк. керівник Науково-координаційного центру з питань енергоефективності у будівництві, Олег Розумовський. директор з розвитку бізнесу компанії Інженерна логіка, Степан Кудря. заступник директора, керівник відділу вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Юрій Вихорев, Керівник відділу малої гідроенергетики України Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Борис Пашковський. рредставитель в Україні Платформи НУСЕП, Володимир Єгоров. технічний директор Енергомашпроект, Іван Ландарь. директор ДП Інжиніринг.

Організатор форуму: компанія Meeting Point Ukraine — єдина в Україні профільна компанія, що спеціалізується на організації та проведенні міжнародних ділових тематичних конференцій, конгресів і самітів в ключових секторах світового ринку, а також галузевих форумів B2B конгресів та навчальних заходів. Кількість клієнтів компанії складає більше 10 000 і охоплює більше 10-ти напрямків бізнесу.

Короткий опис статті: альтернативні джерела енергії 30 червня пройшов другий міжнародний форум з відновлюваної енергетики Energy Industry Forum 2011 за підтримки юридичної компанії Jurimex.Форум був орієнтований на обс будинок, офіс, проект, проектування, робота, рада, технології, Україна, ціна, економія

Джерело: Застосування альтернативних джерел енергії в Україні | Альтернативні джерела енергії | Будівельний портал БудФонд — budfond.com

Також ви можете прочитати